• Home Integrated regulations issued by the ASF
    INSTRUCȚIUNE Nr. 3 /2022 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii A.S.F. nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către A.S.F.

INSTRUCȚIUNE Nr. 3 /2022 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii A.S.F. nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către A.S.F.