Despre ASF
02/02/2016, 15:42
Declarație ESMA, din 2.01.2016, referitoare la posibilitatea existenței unor administratori de fonduri de tip OPCVM care practica "closet indexing" și la activitatea de supraveghere pe care ESMA o desfășoară în acest sens.Declaraţia poate fi vizualizată...
05/02/2016, 16:03
     Preşedinte ASF, domnul Mişu Negriţoiu, va participa, în calitate de moderator, la Conferinţa  “Solvency II: Ready, Steady, Go”, organizată de către Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) la Frankfurt, în...
03/02/2016, 15:24
Art. 1 – (1) Prezenta normă reglementează:a) condițiile de punere în aplicare a mecanismelor de siguranță prevăzute la capitolul V din Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor, denumită în continuare Legea nr. 246/2015;b)...
03/02/2016, 15:25
Art. 1 – Prezenta normă reglementează publicarea măsurilor de rezoluţie, în cazul în care Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., aplică instrumentele de rezoluţie şi exercită competenţele de rezoluţie prevăzute de Legea...
30/11/-0001, 01:44
Art. 1 – (1) Prezenta normă stabileşte:a) condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească auditorul financiar în cazul în care efectuează evaluarea unui asigurător, astfel cum este prevăzută la art. 55, art. 57 – art. 62, precum şi la art. 131 din Legea...
03/02/2016, 15:17
Art. 1 – (1) Prezenta normă stabileşte o serie de elemente obiective care să fundamenteze stabilirea faptului că un asigurător este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibil de a intra în dificultate, astfel cum este prevăzut la art. 43...

03.02.2016

PROIECT NORMA privind încheierea exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici ANEXA la Normă.

Citește aici Nota de fundamentare.

Propunerile și obsevațiile vor  fi trimise pe adresele adrian.ene@asfromania.rociprian.stefanescu@asfromania.ro, inscrise în următorul tabel:

Nr. articol

 Text din proiect

 Formulare propusă

 Motivație/ observație

 

 

 

 

Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în această formă NU se vor lua în considerare.  

 


27.01.2016

PROIECT INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – SIIF

Descarcă aici Proiectul de instrucțiune. Citește  Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 10 februarie 2016.


27.01.2016

PROIECT REGULAMENT privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF


Descarcă aici Proiectul de regulament.  Citește  Nota de fundamentare.


Propunerile și observațiile pot fi trimise la adresa reglementări.integrate@asfromania.ro  până cel târziu în data de  26 februarie 2016.


22.01.2016

PROIECT Propunere de modificare si completare Normei 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Descarcă aici Propunerile de modificare a Normei nr. 23/2014. Citește aici Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pot fi trimise la adresele dorin.dumitrescu@asfromania.ro  și alina.ivaschescu@asfromania.ro 
până la data de 05.02.2016.14.01.2016

PROIECT NORMĂ privind circumstanţele în care pot fi aplicate măsurile de rezoluţie

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește aici Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de Normă pot fi comunicate la adresa   reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 25 ianuarie 2016.


14.01.2016

PROIECT Normă privind metodologia utilizată pentru stabilirea valorii instrumentelor financiare derivate atunci când un asigurător se află în procesul de rezoluţie

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește aici Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de Normă pot fi comunicate la adresa  reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 25 ianuarie 2016.


14.01.2016

PROIECT Normă privind competențele ASF cu privire la măsurile de intervenție timpurie, precum și condițiile necesare pentru aplicarea măsurilor de intervenție timpurie

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește aici Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de Normă pot fi comunicate la adresa reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 25 ianuarie 2016.23.12.2015

PROIECT NORMĂ privind modificarea şi completarea art. 21 din Norma nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresele de email  dorin.dumitrescu@asfromania.ro . 
Proiectul de normă  este în  consultare publică pentru o perioadă de 15 zile, începând cu data de  23.12.2015. 


21.12.2015

PROIECT Normă privind reguli de transparenţă în cazul aplicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a instrumentelor de rezolutie

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.


21.12.2015

PROIECT Normă privind procesul de evaluare şi de luare a deciziilor de rezoluţie

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.


21.12.2015

PROIECT Normă privind identificarea situaţiilor în care se consideră că un asigurător este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibil de a intra în dificultate

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresele de email   reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 30 decembrie 2015.


21.12.2015

PROIECT Normă privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de rezoluție pentru asigurători administrat de Fondul de garantare a asiguraților

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresele de email  reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 30 decembrie 2015.21.12.2015

PROIECT Normă privind condițiile de punere în aplicare a mecanismelor de siguranță și categoriile de contracte cărora li se aplică măsurile de protecție

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.
21.12.2015

PROIECT Norma privind administrarea Fondului de rezolutie pentru asiguratori

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresele de email reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 30 decembrie 2015.16.12.2015

PROIECT Regulament privind unele măsuri aplicabile deținerilor și transferurilor de instrumente financiare

Descarcă AICI proiectul de regulament. Descarcă AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro, până pe data de 15 ianuarie 2016.11.12.2015

PROIECT Normă privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea aceastuia pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 11 decembrie 2015 – 08 ianuarie 2016.

 10.12.2015


PROIECTE NORME ce urmează să fie adoptate în temeiul prevederilor Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

Descarcă AICI cele 6 proiecte de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.

Procesul de consultare publică este de 10 zile calendaristice iar propunerile, observațiile  și/sau comentariile se transmit înscrise în tabelul de mai jos, către următoarele adrese electronice:  paul.mitroi@asfromania.rosimona.dobrica@asfromania.romirela.antohi@asfromania.ro

Nr. articol

Text din proiect

Formulare propusă

Motivație/observație

 

 

 

 

 

 Propunerile /observațiile/comentariile care nu sunt trimise în această formă Nu se vor lua în considerare.10.12.2015

PROIECT Normă privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și registrul special de evidență a activelor care le acoperă

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI Nota de fundamentare.


Procesul de consultare publică este de 10 zile calendaristice iar propunerile, observațiile  și/sau comentariile se transmit înscrise în tabelul de mai jos, către următoarele adrese electronice:  paul.mitroi@asfromania.rosimona.dobrica@asfromania.romirela.antohi@asfromania.ro

Nr. articol

Text din proiect

Formulare propusă

Motivație/observație

 

 

 

 

 

 

 10.12.2015

PROIECT NORMĂ privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național

Descarcă AICI proiectul de normă. Descarcă AICI  ANEXELE. Descarcă AICI Nota de fundamentare.


Procesul de consultare publică este de 10 zile calendaristice iar propunerile, observațiile  și/sau comentariile se transmit înscrise în tabelul de mai jos, către următoarele adrese electronice:  paul.mitroi@asfromania.rosimona.dobrica@asfromania.romirela.antohi@asfromania.ro


Nr. articol

Text din proiect

Formulare propusă

Motivație/observație

 

 

 

 

Propunerile /observațiile/comentariile care nu sunt trimise în această formă Nu se vor lua în considerare.


10.12.2015

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 și a Legii nr. 74/2015

Descarcă AICI proiectul de regulament. Citeşte AICI nota de fundamentare.

Propunerile  și observațiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro, până la data de 30.12.2015.


27.11.2015

NORMĂ pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele IFRS, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Descarcă AICI proiectul de normă. 

NORMA pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a fost înaintată Ministerului Finanțelor Publice în vederea avizării.


26.11.2015


PROIECT Norma pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 18 din Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat


Descarcă AICI proiectul de normă. Citeşte AICI nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 27 noiembrie  - 28 decembrie 2015.26.11.2015
PROIECT Lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 32/2012 privind OPCVM şi SAI, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, având ca obiect transpunerea Directivei 2014/91/UE (UCITS V)

Descarcă AICI proiectul de lege. Consiliul ASF a aprobat proiectul de lege, în şedinţa din data de 25.11.2015, acesta fiind înaintat Ministerului Finanțelor Publice în data de 26.11.2015., în vederea promovării sale şi a iniţierii procesului de avizare interministerială.25.11.2015

PROIECT Regulament privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Descarcă  AICI proiectul de regulament. Citeşte AICI nota de fundamentare. 


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementări.integrate@asfromania.ro  până cel târziu în data de 8 decembrie 2015.


25.11.2015

PROIECT NORMĂ privind Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor

Descarcă AICI proiectul de normă. Citeşte AICI nota de fundamentare.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementări.integrate@asfromania.ro  până cel târziu în data de 5 decembrie 2015


19.11.2015

Proiect de Regulament privind organizarea și funcționarea Entității de Soluţionare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) în domeniul financiar nebancar

Descarcă AICI proiectul de regulament. Citeşte AICI nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa gabriela.grigore@asfromania.ro până cel târziu în data de 29 noiembrie 2015.

 


19.11.2015

PROIECT NORMĂ privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare  


Descarcă AICI proiectul de normă. Citește AICI Anexa. Citeşte AICI nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresele:

angela.bichi@asfromania.rodoina.florescu@asfromania.ropaul.mitroi@asfromania.ro,  

în data de 30 noiembrie 2015.
 04.11.2015

Proiect REGULAMENT privind formarea profesională a specialiștilor și operatorilor care își desfășoară activitatea pe piețele financiare supravegheate de către ASF

Art. 1. - Prezentul regulament stabilește cadrul legal în baza căruia se realizează formarea profesională, respectiv calificarea/atestarea profesională și pregătirea profesională continuă a specialiștilor și operatorilor care își desfășoară activitatea pe piețele financiare supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.Descarcă AICI proiectul de regulament. Citeşte AICI nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa angela.guran@asfromania.ro, până cel târziu în data de 19 noiembrie 2015.04.11.2015
 Proiect Normă privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Art. 1. - (1) Prezenta normă se aplică auditorilor financiari care desfăşoară activitate de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., respectiv stabileşte condiţiile de aprobare/avizare a auditorilor financiari, precum şi cerinţele de informare şi raportare referitoare la auditul financiar al entităţilor menţionate care activează în Sectorul instrumente şi investiţii financiare, Sectorul asigurări-reasigurări şi în Sectorul sistemului de pensii private.
..................................................................................................................................................................................


Descarcă AICI proiectul de normă. Citeşte AICI nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresaangela.guran@asfromania.ro  , până cel târziu în data de 19 noiembrie 2015.29.10.2015

Proiect Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globaleDescarcă AICI proiectul de regulament. Citeşte AICI nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresareglementari.siif@asfromania.ro, până cel târziu în data de 17 noiembrie 2015
 29.10.2015

Proiect Regulament privind regimul juridic al garanțiilor reale constituite asupra instrumentelor financiare

Descarcă AICI proiectul de regulament. Citeşte AICI nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresareglementari.siif@asfromania.ro, până cel târziu în data de 17 noiembrie 2015.15.10.2015

Proiect REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.2/2006

Descarcă AICI proiectul de regulament. Citeşte AICI nota de fundamentare.

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mailreglementari.siif@asfromania.ro, până pe data de 25 octombrie 2015.14.10.2015

HOTĂRÂRE privind derogarea de la prevederile art. 10 alin.(1) din Norma nr. 2/2013 privind  calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri  de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Descarcă AICI proiectul de hotărâre.  Citeşte AICI nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de hotarare pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 12 - 21 octombrie 201508.10.2015

Proiect de Lege privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Descarcă AICI proiectul de lege.

Consiliul ASF a aprobat proiectul de Lege, în şedinţa din data de 07.10.2015, iar în data de 08.10.2015 a fost înaintat MFP în vederea promovării acestuia şi iniţierii procesului de avizare interministerială.

 

 08.10.2015


Proiect de Normă privind autorizarea fondului de pensii administrat privat

Descarcă AICI proiectul de normă. Citeşte AICI nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro,
în perioada 8 octombrie - 6 noiembrie 2015.

 


08.10.2015

Proiect de Normă privind 
autorizarea fondului de pensii facultative

Descarcă AICI proiectul de normă. Citeşte AICI nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro
în perioada 8 octombrie - 6 noiembrie 2015.

 


 22.09.2015


Proiect Normă privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește AICI Nota de fundamentare. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro,în perioada 23 septembrie - 22 octombrie 2015.
 22.09.2015

Proiect Normă privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește AICI Nota de fundamentare. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro,în perioada 23 septembrie - 22 octombrie 2015.
25.08.2015

Descarcă versiunea revizuită a Normei privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat și versiunea revizuită a Normei privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative.
 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro în perioada 25.08.2015 - 30.11.2015.
 

12.08.2015


PROIECT NORMĂ privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare


Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește AICI Nota de prezentare. 

 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa angela.guran@asfromania.ro pana cel tarziu la data de 11 septembrie 2015.CONSULTARE PUBLICĂ  ESMA pentru proiecte de standarde tehnice de reglementare privind fondurile europene ELTIF

În data de 31 iulie 2015, ESMA a publicat documentul de consultare publică privind proiectele de standarde tehnice de reglementare privind fondurile europene de investiții pe termen lung (ELTIF), în conformitate cu Regulamentul 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului  (denumit și Regulamentul ELTIF)

Răspunsurile la consultarea publică trebuie transmise către ESMA până la data de 14 octombrie 2015. Toate contribuțiile
se vor trimite  online la www.esma.europa.eu la sectiunea  ‘Your input/Consultations’

Documentul de consultare publică poate fi consultat AICI


29.07.2015

Proiect de Normă pentru modificarea şi completarea Normei nr.7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește aici Nota de prezentare. Vezi aici  macheta poliță PAD.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa dorin.dumitrescu@asfromania.ro până la data de 9 august 2015.22.07.2015

Document consultativ privind strategia A.S.F. de revizuire a cadrului legal incident funcţionării AOPC-urilor

Descarcă AICI Documentul consultativ.

Comentariile pe marginea documentului pot fi transmise până cel târziu vineri 28 august 2015 la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro


22.07.2015

 

Material de consultare MIFID II/MiFIR

22.07.2015

Material de consultare cu privire la exercitarea opțiunilor naționale rezultate din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE  (MiFID II) şi din  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (MiFIR)


Descarcă AICI Materialul de consultare MiFIDII/MiFIR mai sus menționat.

Citește AICI Anexele privind Prezentarea schematică a regimului de transparenţă în funcţie de instrumentul financiar şi de etapa de tranzacţionare, precum și Calendarul de revizuire a MiFID în perioada 2011 – 2017.


Propunerile și observațiile pe marginea materialului de consultare pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 05 august 2015.


21.07.2015

PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

Descarcă aici Proiectul de Normă. Citește aici Nota de prezentare.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 21 iulie 2015 - 11 august 2015.
 07.07.2015

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea şi completarea unor acte normative - Repunere în consultare

UPDATE:  Citiți aici Documentul de prezentare referitor la propunerile primite

Descarcă aici Proiectul de Regulament. Citește aici Documentul de prezentare.


Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro, până pe data de 17 iulie 2015.02.07.2015

PROIECT Regulament privind administratorii fondurilor de investiții alternative

UPDATE: Citește AICI Raportul cu privire la observaţiile primite în perioada de consultare publică (03.07.2015 – 13.07.2015) pentru Regulamentul privind administrarea fondurilor de investiții alternative


Descarcă aici Proiectul de Regulament. Citește aici  Documentul de prezentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro, în perioada 3 iulie 2015 - 13 iulie 2015.
 11.06.2015

Proiect Normă privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative

Descarcă aici Proiectul de Normă.  Citește aici Nota de fundamentare.


Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.roîn perioada 11 iunie 2015 - 2 iulie 2015.

 


11.06.2015

Proiect Normă privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat

Descarcă aici Proiectul de Normă.  Citește aici Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norma pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.roîn perioada 11 iunie 2015 - 2 iulie 2015.


 

27/01/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
03/12/2015
Autoritatea de supraveghere din Cipru (CySEC)  a informat ASF că, în urma investigaţiilor efectuate, Consiliul autorităţii a decis sancţionarea unor firme...
27/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de...
27/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, ADUCE ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR: În cazul în care vindeţi/radiați un...
27/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
13/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Cipru - Ministry of Finance Insurance Companies Control Service, a comunicat Autorității de Supraveghere...
28/09/2015
În exerciţiul atribuţiilor de autoritate de  reglementare, autorizare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piaţa de capital din...
04/09/2015
Persoanele implicate într-un accident auto în urma căruia, pentru constatarea daunei, ar fi trebuit să se adreseze Societății de Asigurare - Reasigurare...
10/08/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară a sesizat, din petițiile transmise de către consumatori, precum și din activitatea de monitorizare demarată de la...
05/08/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de...

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.
RELAȚII CU PUBLICUL
 

TelVerdeAsf     
Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.