Confidențialitate și protecția datelor

A.S.F. asigură protecția datelor cu caracter personal atât în ceea ce privește persoana care raportează încălcări ale legislației anterior menționate, cât şi referitor la persoana fizică suspectată că s-ar fi făcut vinovată de o încălcare,  în conformitate cu prevederile legale incidente aplicabile Autorității.

Pentru detalii suplimentare, apăsați AICI 

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LUCREAZĂ ÎN TEMEIUL UNUI CONTRACT DE MUNCĂ

Persoanele care lucrează în temeiul unui contract de muncă și care raportează către ASF încălcări ale prevederilor OUG nr. 32/2012, ale Legii nr.126/2018, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare si/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 sunt protejate împotriva actelor de răzbunare, a discriminării sau a altor tipuri de tratament injust/inechitabil care se produc din cauza sau în legătură cu respectiva raportare, conform dreptului intern.