• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    Comisia Europeană a lansat consultarea privind Propunerea de Regulament pentru modificarea Regulamentului 1286/2014 (PRIIP) în ceea ce privește prelungirea dispoziției tranzitorii prevăzute la art.32 alin.(1) din Regulamentul PRIIP

Comisia Europeană a lansat consultarea privind Propunerea de Regulament pentru modificarea Regulamentului 1286/2014 (PRIIP) în ceea ce privește prelungirea dispoziției tranzitorii prevăzute la art.32 alin.(1) din Regulamentul PRIIP

Comisia Europeană a lansat, la data de 15 iulie 2021, consultarea privind Propunerea de Regulament pentru modificarea Regulamentului 1286/2014 (PRIIP) în ceea ce privește prelungirea dispoziției tranzitorii prevăzute la art.32 alin.(1) din Regulamentul PRIIP.

Art. 32 alin. (1) din Regulamentul PRIIP prevede un regim tranzitoriu potrivit căruia societățile de administrare, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE, societățile de investiții, astfel cum sunt menționate la articolul 27 din respectiva directivă, și persoanele care oferă consultanță cu privire la unități ale OPCVM-urilor sau le vând, astfel cum sunt menționate la articolul 1 alineatul (2) din directiva respectivă sunt scutite de obligațiile regulamentului european până la 31 decembrie 2021. De asemenea, potrivit art. 32 alin.(2) din Regulamentul PRIIP, atunci când un stat membru aplică normele privind formatul și conținutul documentului cu informații esențiale, astfel cum se prevede la articolele 78-81 din Directiva 2009/65/CE, în cazul fondurilor non-OPCVM oferite investitorilor individuali, scutirea prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol se aplică societăților de administrare și societăților de investiții și persoanelor care oferă consultanță investitorilor individuali cu privire la unitățile acestor fonduri sau care vând astfel de unități”.

 

Consultarea se desfășoară până la data de 9 septembrie 2021 și este disponibilă la următorul link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12987-Regulation-on-packaged-retail-and-insurance-based-investment-products-PRIIPs-update_en .

 

Propunerea de regulament pentru modificarea Regulamentului 1286/2014 (PRIIP) este însoțită de modificările aduse la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 (proiectul privind standardele tehnice de reglementare de modificare a Regulamentului Delegat (UE) 2017/653 înaintat Comisiei Europene de către Autoritățile Europene de Supraveghere ( ESAs) în data de 3 februarie 2021- https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/eiopa%E2%80%99s-board-supervisors-agrees-changes-priips-key-information-document ). Având în vedere timpul necesar pentru punerea în aplicare a acestor modificări aduse Regulamentului Delegat (UE) 2017/653 și pentru a reduce incertitudinea juridică, propunerea de regulament extinde regimul tranzitoriu până la 30 iunie 2022.