Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

 

Bucureşti, 7 februarie 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de regulament pentru modificarea art. 4 alin. (6) din Regulamentul ASF nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Mario Ferrero în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Allianz Țiriac Asigurări S.A.;

Aprobarea doamnei Ghemeș Adriana-Angela în funcția de conducător executiv al societății Atlantic Broker Group Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea solicitării Transilvania Investments Alliance S.A. de autorizare a modificării condițiilor semnificative ca urmare a numirii domnilor Vasile-Cosmin Turcu și Horia-Cătălin Bozgan în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al societății;

Aprobarea solicitării S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a societății ca urmare a modificării componenței structurii de conducere executive prin numirea domnului Robert-Iulian Dănilă în calitate de director al societății;

Aprobarea cererii de autorizare a domnului Octavian - Marius Rațiu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Carpathia Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a domnului Ibrahim Tankut Eren în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Carpathia Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. de autorizare a unei noi piețe reglementate - piața derivatelor pe active suport de tip financiar și alte tipuri de active și înscrierea acesteia în Registrul ASF;

Aprobarea solicitării societății Bursa de Valori București S.A. de autorizare a modificării componenței Consiliului de Administrație al operatorului de piață conform Hotărârii A.G.O.A. din data de 22.11.2023;

Aprobarea prospectului aferent ofertei publice primare de vânzare de obligațiuni emise de societatea Impact Developer & Contractor S.A. București, derulată în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății L.M.C. Asig Broker de Asigurare S.R.L. (numire în funcția de administrator);

Aprobarea solicitării societății Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE-România) S.A. de prelungire a perioadei de auditare a societății de către auditorul financiar Deloitte Audit S.R.L.;

Aprobarea cererii privind autorizarea modificării Actului constitutiv al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.