Redresare și rezoluție

ACT DE BAZĂ

 

Monitorul Oficial, Partea I

ACT DE MODIFICARE/COMPLETARE A ACTULUI DE BAZĂ

Rubrică atribuită

Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor

nr. 813 din 02 noiembrie 2015

 

Ø  Asigurători

Norma nr. 3/2016 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de rezoluţie pentru asigurători administrat de Fondul de garantare a asiguraţilor

nr. 69 din 01 februarie 2016

 

Ø  Asigurători

Norma nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători

 

 

nr. 80 din 03 februarie 2016

Ø  Regulament ASF nr. 8/2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 28 noiembrie 2016

Ø  Normă ASF nr. 17/2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 30 mai 2017

Ø  Normă ASF nr. 7/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 02 mai 2018

Ø  Asigurători

Norma nr. 5/2016 privind identificarea situaţiilor în care se consideră că un asigurător este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibil de a intra în dificultate

nr. 79 din 03 februarie 2016

MENTIUNE: este normă de aplicare a Legii nr. 246/2015; competențele prevăzute de normă se exercită de structura/structurile organizatorice ale ASF conform Legii nr. 246/2015 și ROF

Ø  Asigurători

Norma nr. 6/2016 privind procesul de evaluare şi de luare a deciziilor de rezoluţie

 

 

nr. 79 din 03 februarie 2016

MENTIUNE: este normă de aplicare a Legii nr. 246/2015; competențele prevăzute de normă se exercită de structura/structurile organizatorice ale ASF conform Legii nr. 246/2015 și ROF

Ø  Asigurători

Norma nr. 7/2016 privind reguli de transparenţă în cazul aplicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a instrumentelor de rezoluţie

nr. 79 din 03 februarie 2016

MENTIUNE: este normă de aplicare a Legii nr. 246/2015; competențele prevăzute de normă se exercită de structura/structurile organizatorice ale ASF conform Legii nr. 246/2015 și ROF

Ø  Asigurători

Norma nr. 8/2016 privind condiţiile de punere în aplicare a mecanismelor de siguranţă şi categoriile de contracte cărora li se aplică măsurile de protecţie

nr. 76 din 02 februarie 2016

MENTIUNE: este normă de aplicare a Legii nr. 246/2015; competențele prevăzute de normă se exercită de structura/structurile organizatorice ale ASF conform Legii nr. 246/2015 și ROF

Ø  Asigurători

Norma ASF nr. 10/2016 privind competenţele Autorităţii de Supraveghere Financiară cu privire la măsurile de intervenţie timpurie, precum şi condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de intervenţie timpurie

nr. 101 din 10 februarie 2016

MENTIUNE: este normă de aplicare a Legii nr. 246/2015; competențele prevăzute de normă se exercită de structura/structurile organizatorice ale ASF conform Legii nr. 246/2015 și ROF

Ø  Asigurători

Norma ASF nr. 11/2016 privind metodologia utilizată pentru stabilirea valorii instrumentelor financiare derivate atunci când un asigurător se află în procesul de rezoluţie

nr. 91 din 08 februarie 2016

MENTIUNE: este normă de aplicare a Legii nr. 246/2015; competențele prevăzute de normă se exercită de structura/structurile organizatorice ale ASF conform Legii nr. 246/2015 și ROF

Ø  Asigurători

Norma ASF nr. 12/2016 privind circumstanţele în care pot fi aplicate măsurile de rezoluţie

nr. 91 din 08 februarie 2016

MENTIUNE: este normă de aplicare a Legii nr. 246/2015; competențele prevăzute de normă se exercită de structura/structurile organizatorice ale ASF conform Legii nr. 246/2015 și ROF

Ø  Asigurători

Norma ASF  nr. 17/2016 privind stabilirea activităţilor, serviciilor şi operaţiunilor care se încadrează în categoria funcţiilor critice, criteriile pentru stabilirea liniilor de activitate de bază şi a serviciilor asociate, precum şi serviciile critice pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară poate să le ceară unui asigurător supus rezoluţiei

nr. 213 din 23 martie 2016.

MENTIUNE: este normă de aplicare a Legii nr. 246/2015; competențele prevăzute de normă se exercită de structura/structurile organizatorice ale ASF conform Legii nr. 246/2015 și ROF

Ø  Asigurători

Norma ASF nr. 18/2016 privind criteriile pentru evaluarea impactului intrării în dificultate a unui asigurător asupra pieţei de asigurări şi asupra altor asigurători

nr. 218 din 24 martie 2016.

MENTIUNE: este normă de aplicare a Legii nr. 246/2015; competențele prevăzute de normă se exercită de structura/structurile organizatorice ale ASF conform Legii nr. 246/2015 și ROF

Ø  Asigurători