Legislație FGA

 

ACT DE BAZĂ

 

 ACT DE MODIFICARE/COMPLETARE A ACTULUI DE BAZĂ

Rubrică atribuită

Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor - forma consolidată, mai 2023

Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

(Publicat in Monitorul Oficial nr. 550 din 24 iulie 2015)

  Legea 112/2023 privind aprobarea OUG nr. 102/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi pentru modificarea altor acte normative 

OUG nr. 102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.   213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru   modificarea altor acte normative 

Ø  Asigurători

Norma ASF nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 664 din 01 septembrie 2015)

 Norma ASF 5/ 2022   

Norma nr. 31/2022 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor 

Ø  Asigurători

Norma nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor și (Publicat in Monitorul Oficial,Partea I, nr. 170 din 07 martie 2016)

Anexa consolidată

  Normă ASF nr. 15/2018 (Publicată Monitorul Oficial, Partea I nr. 844   din 04 octombrie 2018)

Norma nr. 26/2022 pentru modificarea şi completarea Normei ASF nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 988 din 12 octombrie 2022)

Ø  FGA

Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraţilor (Publicat in Monitorul Oficial,Partea I, nr. 839 din 16 octombrie 2019)

Norma 6/2022 

Ø  Asigurători

 

Norma ASF nr. 9/2020 (forma consolidată, decembrie 2022) privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

 

Norma nr. 9/2020  și Anexa 

ANEXA - Norma 9/2020 (forma consolidată, decembrie 2022)

 

Norma nr. 34/2020  și Anexa