Cerinţe de raportare

Cadrul legal care reglementează cerinţele de raportare ale intermediarilor principali: 


Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările ulterioare;

Norma nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări(Norma A.S.F. nr. 19/2018), cu modificările ulterioare;

Norma nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară cu modificările şi completările ulterioare (Norma A.S.F. nr. 4/2018);

Norma nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor  (Norma A.S.F. nr. 9/2020);

Norma nr. 5/2019 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;

Norma nr. 18/2017, privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi brokerilor de asigurare (Norma A.S.F. nr. 18/2017);

Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările ulterioare.