Ghiduri pensii private

GHID pentru consumatorii înteresați de investiții, împrumuturi, asigurări sau pensii private, elaborat de autoritățile europene de supraveghere ESMA, EIOPA și EBA.

Publicat: decembrie 2023

Pensiile administrate privat, Pilonul II sau „pensiile private obligatorii” aşa cum mai sunt cunoscute de publicul larg se caracterizează prin direcţionarea unei cote din contribuţia personală de asigurări sociale, plătită obligatoriu lunar în sistemul public, către fonduri de pensii administrate privat.

Aderarea la un fond de pensii administrat privat Pilon II este obligatorie pentru persoanele cu vârste până în 35 ani şi opţională pentru persoanele cu vârste cuprinse între 35 şi 45 de ani. În 2015, cota aferentă fondurilor de pensii administrate privat Pilon II, inclusă în contribuţia individuală de asigurări sociale, este de 5%.

Este important pentru un consumator să își cunoască drepturile sale de participant la Pilonul II și să acționeze responsabil față de viitorul său!

Începând cu iunie 2007, în sistemul pensiilor facultative Pilon III poate deveni participant orice persoană care câştigă venituri dintr-o activitate profesională impozitată, cum ar fi: salariaţii, persoanele care lucrează pe cont propriu sau care obţin venituri din alte activități.


Pensia facultativă Pilon III este destinată creșterii resurselor financiare disponibile la vârsta pensionării.

Spre deosebire de „pensiile private obligatorii” (Pilonul II), legislaţia privind pensiile facultative (Pilon III) nu condiționează participarea la fondurile de pensii facultative în funcţie de vârstă, oricine având posibilitatea să contribuie la un fond de pensii facultative cu până la 15% din veniturile brute realizate lunar.

Ghid interactiv privind educația financiară publicat de autoritățile europene de reglementare în domeniul financiar  (pentru a vizualiza corect toate ferestrele cu informații suplimentare, vă rugăm să descărcați documentul și să îl deschideți în Adobe Acrobat Reader)

Publicat: iunie 2023