Prospectele/amendamentele/certificatele pentru ofertele de vânzare aprobate de A.S.F. în 2018


Prospecte   
 

Amendamente 
 

Certificate 
 

 Modalitățile prin care prospectele au fost puse la dispoziția publicului
 
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED Cipru     

Pagina web a societății (www.purcari.wine), pe pagina web a Managerilor la adresele www.raiffeisen.ro, respectiv www.swisscapital.ro, precum și pe pagina web a BVB (www.bvb.ro)iar în format fizic la sediul societății din str. Lampousas nr. 1, 1095 Nicosia, Cipru, la sediul Raiffeisen Bank S.A., cu adresa în By Tower Building, Calea Floreasca nr. 246 D, București, România și la sediul Swiss Capital S.A., cu adresa în Bulevardul Dacia nr.20, Clădirea Romana Offices, etajul 4, sector 1, București

NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. BUCUREŞTI    

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului prin publicarea pe pagina de internet a intermediarului  www.iebatrust.ro, a emitentului www.nqeholdings.com si a operatorului de piata www.bvb.ro și în format fizic la sediul emitentului și al intermediarului.

SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.
   

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe pagina de internet a emitentului SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. (www.brkfinancialgroup.ro) și a B.V.B (www.bvb.ro) și în format fizic la sediul emitentului.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI    

Pagina web a Emitentului (www.pmb.ro) precum și pe pagina web a BVB (www.bvb.ro), iar în format fizic la sediul Emitentului din bd. Elisabeta, nr. 47, sector 5, București

FIMARO SA CLUJ NAPOCA    

Prospectul este pus la dispoziția publicului în următoarele forme:
- gratuit pe suport hârtie la sediul Emitentului din Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 16, județul Cluj (ii)
- gratuit pe suport hârtie la sediul Intermediarului din Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, județul Cluj
-   în format electronic pe website-urile www.brkfinancialgroup.ro, www.bvb.ro, www.fimaro.ro.

TRANSCOM S.A. București    

Prospectul este pus la dispoziția publicului în următoarele forme:
- pe suport hârtie, la cerere, la sediul social al Emitentului din str. Buzești nr.44, Sector 1, București, precum și la sediul Intermediarului din Bvd. Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, etaj 6, corp C, Sector 2, București
- în format electronic pe site-urile web www.iebatrust.ro, www.transcom.ro și www.bvb.ro

Banca Transilvania SA      Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe pagina de internet a website-ul BVB (www.bvb.ro), al Intermediarului (www.btcapitalpartners.ro) precum si pe cel al Emitentului (www.bancatransilvania.ro) și în format fizic la sediul emitentului.
Casa Albă Independența SA     Pagina de internet a intermediarului (www.ifbfinwest.ro) și a Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro), iar în format fizic la sediul intermediarului (Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4 și 5, jud. Arad)”.
ALRO SA Amendament    Pe pagina de internet a societății la adresa (www.alro.ro), Bursei de Valori București (www.bvb.ro) și va fi disponibil pe paginile de internet ale Băncii Comerciale Române la www.bcr.ro, BRD - Groupe Société Générale la www.brd.ro și BT Capital Partners la www.btcapitalpartners.ro. Copii ale prezentului Prospect vor fi de asemenea disponibile, la cerere, în timpul programului normal de lucru, la sediul Societății, din Splaiul Unirii nr. 64, Sector 4, București, România.

PRODLACTA  SA 

     Pagina de internet a intermediarului (www.primet.ro) și a Bursei de Valori Bucureşti  (www.bvb.ro),  iar în format fizic la sediul emitentului (Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov) si la sediul central al Intermediarului (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3)

PATRIA BANK SA 1

PATRIA BANK SA 2

   

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului prin publicarea pe pagina de internet a intermediarului (www.brd.ro), al emitentului (www.patriabank.ro) și a Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro), iar în format fizic la sediul intermediarului (bd. Ion Mihalache nr. 1-7, Turn BRD, sector 1, București) și al emitentului (str. Pipera nr. 42, Clădirea Globalworth Plaza, et. 10, București).

IOR SA 1

IOR SA 2

    Pe site-ul intermediarului la adresa www.primet.ro și pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti la adresa www.bvb.ro, iar în format fizic la sediul emitentului (str. Bucovina nr.4, sector 3, București) și la sediul central al intermediarului (București, str. Caloian Judetul nr.22, sector 3).
FORAJ SONDE SA CRAIOVA     Prospectul este pus la dispoziția publicului : (i) gratuit pe suport hârtie la sediul emitentului din Craiova, str. Frații Buzești, nr.4A, județul Dolj, (ii) gratuit la sediul intermediarului din Cluj-Napoca, str. Moților, nr.119, județul Cluj, (iii) în format electronic pe website-urile www.brkfinancialgroup.rowww.bvb.rowww.craiovadrilling.ro
RETEZAT S.A. Sibiu    

Pagina de internet a intermediarului (www.goldring.ro), al emitentului (www.redalgroup.ro) și a Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro), iar în format fizic la sediul intermediarului (str. Tudor Vladimirescu, 56A, Târgu Mureș, jud. Mureș) și al emitentului (Sibiu, str. J. S. Bach, nr. 4,jud. Sibiu)

ROMAERO S.A.    

Pagina de internet a emitentului (www.romaero.com) și pe website-ul BVB (www.bvb.ro), iar în format fizic la sediul emitentului din Bucureşti, Bd. Ficusului nr. 44, sector 1 şi al Intermediarului din Bucureşti, Bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romana Offices et. 4, sector 1

BITTNET SYSTEMS S.A. BUCUREȘTI    

 Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-urile web ale Intermediarului (www.goldring.ro), al Emitentului (www.bittnetsystems.ro/investors) si al BVB (www.bvb.ro) și în format fizic la sediul emitentului și al intermediarului.

IFMA S.A.    

Pe site-ul intermediarului la adresa www.primet.ro și pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti la adresa www.bvb.ro, iar în format fizic la sediul emitentului (București, Calea Giulești nr.8D, etaj 3, sector 6) și la sediul central al intermediarului (București, str. Caloian Judetul nr.22, sector 3)

CEMACON S.A.     Prospectul a fost pus la dispoziția publicului prin publicarea pe site-urile web ale Intermediarului (www.estinvest.ro), al Emitentului (www.cemacon.ro) si al BVB (www.bvb.ro) și în format fizic la sediul emitentului și al intermediarului