ANUNȚ

Ghidul privind cooperarea și schimbul de informații în scopul Directivei (UE) 2015/849 între autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și financiare este disponibil și în limba romană. Ghidul poate fi consultat AICI