ANUNȚ

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJ L 198) din data de 22.06.2020 a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 care poate fi regăsit AICI

Regulamentul  (UE) 2020/852 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.