Declarația EIOPA privind raportarea în scopuri de supraveghere conform Solvabilitate II, în contextul COVID-19.

Ca urmare a recomandărilor EIOPA din 20 martie 2020 privind termenele anuale și trimestriale de raportare și publicare, EIOPA consideră că societățile de asigurare și de reasigurare ar trebui să fie în acest moment în măsură să respecte termenele prevăzute în cadrul Solvabilitate II.

În contextul actual, este extrem de important să continuăm să oferim un cadru pentru o abordare uniformă a supravegherii și să ne asigurăm că toate autoritățile competente și EIOPA primesc informații trimestriale în timp util. Prin urmare, obiectivul general al acestei Declarații este acela de a încuraja convergența și existența unor abordări consecvente în ceea ce privește supravegherea la nivelul Statelor Membre.

În acest context, se așteaptă ca societățile de asigurare și de reasigurare să raporteze în formularul de raportare trimestrială Fonduri Proprii pentru companiile solo conform Solvabilitate II (S.23.01), cu data de referință cuprinsă între 30 iunie și 31 decembrie 2020, un calcul (dacă este disponibil la data de referință) sau cel puțin o estimare a cerinței de capital de solvabilitate (SCR) la fiecare dată de referință trimestrială, în locul ultimei valori calculate, conform instrucțiunilor din Standardele Tehnice de Reglementare.

Mai multe detalii găsiți pe siteul ESMA AICI