ESMA  a publicat în data de 19.08.2020 o actualizare a instrucțiunilor de raportare și a schemei XML

ESMA  a publicat în data de 19.08.2020 o actualizare a instrucțiunilor de raportare și a schemei XML(versiunea 1.2.0) pentru template-urile stabilite în proiectele de standarde tehnice privind cerințele de prezentare a informațiilor în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012. Actualizările abordează problemele tehnice identificate de părțile interesate începând cu luna decembrie 2019.

Template-urile de raportare și schema XML aferentă, precum și instrucțiunile de raportare vor intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea proiectelor de standarde tehnice privind cerințele de prezentare a informațiilor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Pentru a facilita implementarea fără probleme a acestor actualizări, entitățile raportoare pot alege să utilizeze versiunea 1.1.0 sau versiunea 1.2.0 a schemelor XML și regulile de validare până la 1 februarie 2021. Începând cu 1 februarie 2021, entitățile raportoare pot utiliza doar versiunea cea mai recentă: Versiunea 1.2.0.

În cazul în care părțile interesate identifică probleme tehnice suplimentare cu privire la schema XML și la instrucțiunile de raportare în viitor, acestea sunt invitate să notifice ESMA la adresa de e-mail  securitisation@esma.europa.eu.

Documentul menționat anterior, precum și alte materiale relevante în materia securitizării pot fi consultate pe pagina dedicată de pe website-ul ESMA la următoarele adrese:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-updated-xml-schema-and-reporting-instructions-securitisation-0

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/securitisation