ESMA a publicat în data de 03.02.2021 un anunț

ESMA a publicat în data de 03.02.2021 un anunț cu privire la faptul că Autoritățile Europene de Supraveghere (ESAs) au înaintat Comisiei Europene proiectul de standarde tehnice de reglementare (RTS) pentru modificarea documentului cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP). Ca urmare a solicitării Comisiei Europene din decembrie 2020, Consiliul Supraveghetorilor EIOPA a analizat mai în detaliu proiectul de standarde tehnice de reglementare (RTS), acesta fiind adoptat în data de 03.02.2021.

În timp ce unele autorități naționale competente din Consiliul Supraveghetorilor EIOPA au continuat să-și exprime rezerve cu privire la proiectul RTS, acestea au susținut propunerea având în vedere detaliile furnizate de Comisia Europeană cu privire la abordarea acesteia asupra revizuirii mai ample a Regulamentului PRIIP, și anume faptul că revizuirea va examina cu atenție aplicarea cadrului PRIIP.

După transmiterea către Comisia Europeană, proiectul de standarde tehnice de reglementare (RTS) este supus adoptării. Dacă va fi adoptat de către Comisia Europeană, proiectul de standarde tehnice de reglementare (RTS) va fi supus perioadei de neexprimare de obiecții din partea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene. Anunțul menționat anterior poate fi consultat AICI