Context

Orice persoană angajată în cadrul următoarelor entități:

  1. societăți de administrare a investițiilor/administratori de fonduri de investiții alternative;
  2. societăți de investiții;
  3. depozitari;
  4. societăți de servicii de investiții financiare;
  5. operatori de piață;
  6. furnizori de servicii de raportare a datelor;
  7. instituții de credit în legătură cu serviciile sau activităţile de investiţii şi serviciile auxiliare;
  8. sucursale ale societăţilor din ţările terţe;
  9. depozitarul central şi participanţii la sistemul depozitarului central

și care are cunoștință despre încălcarea posibilă sau certă, de către acestea și/sau de către personalul angajat, a prevederilor OUG nr. 32/2012, ale Legii nr. 126/2018, a Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare si/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, poate transmite ASF o raportare a acestor încălcări.

Furnizând astfel de informații, puteți contribui la identificarea unor comportamente/practici neadecvate ale unor persoane sau companii, precum și la corectarea consecințelor negative pe care acestea le pot avea asupra pieței de capital.

Pentru acest scop, ASF vă pune la dispoziție un mecanism de raportare a încălcărilor sau a posibilelor încălcări ale OUG nr. 32/2012, ale Legii nr. 126/2018, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare si/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014. De asemenea, aveți posibilitatea de a lua legătura cu persoanele specializate din cadrul ASF pentru orice comunicare ulterioară privind încălcarea semnalată.