Ce trebuie să conțină raportarea

Descarcă AICI formularul de raportare.

DE REȚINUT ! Fiecare faptă raportată presupune derularea de către ASF a unor investigații proprii care necesită resurse importante de timp și personal implicat. De aceea este necesar ca încălcările raportate să conțină elemente relevante.

 

 

SEMNIFICAȚIA TERMENILOR UTILIZAȚI

Persoana care efectuează raportarea - o persoană care raportează o încălcare posibilă sau certă, care activează în cadrul uneia dintre următoarele entități: S.A.I./A.F.I.A, societăți de investiţii depozitar, S.S.I.F., operator de piaţă, furnizori de servicii de raportare a datelor, instituţii de credit în legătură cu serviciile sau activităţile de investiţii şi serviciile auxiliare, sucursale ale societăţilor din ţările terţe, depozitarul central şi participanţii la sistemul depozitarului central

Persoana subiect al raportării - o persoană care este suspectată/acuzată, de către persoana care efectuează raportarea, că a comis sau că intenționează să comită o încălcare a prevederilor OUG nr. 32/2012, ale Legii nr.126/2018, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare si/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014;

 

Raportare privind o încălcare - o raportare prezentată ASF de către persoana care efectuează raportarea cu privire la o încălcare posibilă sau certă a prevederilor OUG nr.32/2012, ale Legii nr.126/2018, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare si/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014.

 

Angajaţi specializaţi pentru gestionarea raportărilor privind încălcările – personal desemnat din cadrul ASF, care:

  • oferă oricărei persoane interesate informaţii privind modalitățile de raportare a încălcărilor;
  • primește, verifică, analizează raportările privind încălcările și propune măsurile care se impun
  • păstrează legătura cu persoana care efectuează raportarea.