Cerințe de pregătire profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție

 

1. Potrivit Normei nr. 20/2018, pregătirea profesională a persoanelor care activează în domeniul asigurărilor/reasigurărilor și sunt direct implicate în activitatea de distribuție este, după cum urmează:

a) pregătire profesională inițială, finalizată cu examen și obținerea certificatului de absolvire sau certificarea competențelor la ISF;

b) pregătire profesională continuă, finalizată cu examen și obținerea certificatului de absolvire o dată la 3 ani la ISF.

 

 

 Categorii de intermediari cărora li se aplică prevederile privind pregătirea profesională

 

Nr. ctr.

   CATEGORII  intermediari

1.

agenţii de asigurare persoane fizice

2.

conducătorii agenţilor de asigurare persoane juridice

3.

agenţii auxiliari, persoane fizice

4.

conducătorii agenţilor auxiliari, persoane juridice

5.

conducătorii agenţilor afiliaţi

6.

conducătorii executivi ai activităţii de distribuţie în cadrul intermediarilor principali - instituţii de credit şi firme de investiţii

7.

angajaţii care desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări în cadrul instituţiilor de credit sau firmelor de investiţii în calitate de intermediari principali

8.

conducătorii executivi ai companiilor de brokeraj

9.

angajaţii companiei de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări şi/sau reasigurări, respectiv brokerii în asigurări/reasigurări

10.

asistenţii în brokeraj, persoane fizice

11.

conducătorii activităţii de distribuţie de asigurări în cadrul asistenţilor persoane juridice şi subasistenţii

12.

conducătorii activităţii de distribuţie de asigurări la asistenţii auxiliari persoane juridice şi subasistenţii auxiliari

13.

angajaţii societăţilor care desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări si/sau reasigurări, precum inspectori de asigurare, reasigurare etc.

14.

angajaţii intermediarilor secundari, care desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări şi/sau reasigurări, după caz: subagenţii, subagenţii auxiliari, subagenţii afiliaţi, subasistenţii, subasistenţii auxiliari

 

 

 

2. Durata programelor de pregătire profesională, inclusiv cea efectuată în sistem e-Learning și sistemul de credite

2.1. Durată

a) pentru pregătirea profesională iniţială: minimum 45 de ore, respectiv 60 de credite de formare profesională, cu respectarea prevederilor legale;

b) pentru pregătirea profesională continuă: minimum 15 ore/an, respectiv 20 de credite de formare profesională/an sau o combinare a acestora, cu respectarea prevederilor legale.

2.2. Credite de formare profesională

Echivalentul unui credit de formare profesională este obţinut prin una dintre următoarele modalităţi:

a) o perioadă de 45 de minute de pregătire formală;

b) o perioadă de 45 de minute de susţinere a unei prelegeri în cadrul unui program de pregătire profesională sau la o activitate științifică;

c) o perioadă de 135 de minute de participare în cadrul unei conferinţe, seminar, mese rotunde;

d) o perioadă de 90 de minute de mentorat, realizată în conformitate cu prevederile prezentei norme.

Sistemul de credite de formare profesională prevăzut în Norma nr. 20/2018 este aplicabil după cum urmează:

   a) pentru pregătirea profesională iniţială, în cadrul pregătirii practice:

            (i) echivalentul a 20 de credite de formare profesională pentru total pregătire practică;

            (ii) echivalentul a 10 credite de formare profesională pentru perioada de mentorat;

   b) pentru pregătirea profesională continuă:

   (i) minimum 15 ore/an, respectiv 20 de credite de formare profesională/an, sau

   (ii) o combinare a acestora: maxim 10 credite de formare profesională și 7,5 ore/an, din care pentru mentorat 2 credite de formare profesională/1,5 ore/an.

 

 

IMPORTANT

Programele de pregătire profesională se finalizează cu obținerea certificatului de absolvire și sunt înregistrate în Registrul intermediarilor în asigurări, conducătorilor și conducătorilor executivi (RIAC).