• Acasa Anunțuri securitizare
    ESMA a publicat o actualizare a Materialului „Întrebări și Răspunsuri” privind Regulamentul (EU) 2017/2402 (Regulamentul privind securitizarea/SECR) - 10.06.2021

ESMA a publicat o actualizare a Materialului „Întrebări și Răspunsuri” privind Regulamentul (EU) 2017/2402 (Regulamentul privind securitizarea/SECR) - 10.06.2021

ESMA a publicat pe site-ul propriu  o actualizare a  Materialului „Întrebări și Răspunsuri”  privind Regulamentul (EU) 2017/2402 (Regulamentul privind securitizarea/SECR). Subiectele pentru întrebările noi și modificate tratează spre ex.:

  • Cum să se gestioneze limitările caracterelor în anumite câmpuri, precum și
  • Anul înmatriculării unui vehicul uzat care garantează un împrumut.

Documentul menționat poate fi consultat la adresa următoare: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-qa-available

De asemenea, ESMA a publicat un document de consultare (CP) privind proiectele de standarde tehnice de reglementare (RTS) și de punere în aplicare a Regulamentului de modificare a SECR (SECR2). SECR2 impune ca anumite securitizări care îndeplinesc cerințele predefinite simple, transparente și standardizate (STS) să fie raportate folosind template-urile standardizate pentru notificarea STS publicate pe site-ul web al ESMA.

Documentul de consultare include proiectul RTS propus de ESMA și standardele tehnice de punere în aplicare (ITS), care specifică conținutul și formatul template-urilor standardizate pentru notificarea STS a securitizărilor înscrise în bilanț (sintetice).  Proiectele de standarde tehnice de reglementare (RTS) și de punere în aplicare a SECR2 se bazează pe standardele tehnice existente pentru notificarea STS a securitizărilor tradiționale, ținând seama în același timp de caracteristicile specifice ale securitizărilor sintetice.

Documentul de consultare include, de asemenea, și modificări tehnice care vizează modelele de notificare STS pentru securitizările tradiționale.

ESMA solicită feedback pe marginea documentului de consultare de la inițiatori, sponsori și investitorii instituționali implicați în operațiuni de securitizare până la 20 august 2021. Proiectul RTS și ITS va fi transmis Comisiei Europene spre aprobare până la 10 octombrie 2021.

Documentul menționat poate fi consultat la adresa următoare : https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-synthetic-securitisations-rts-and-amendments-sts-templates