Comisia Europeană a lansat la data de 23 iulie 2021 consultarea privind revizuirea Regulamentului privind securitizarea (SECR)

Comisia Europeană  a lansat la data de 23 iulie 2021 consultarea privind revizuirea Regulamentului privind securitizarea (SECR). Pentru a onora angajamentul Comisiei Europene asumat în Planul de Acțiune al Uniunii Piețelor de Capital (CMU) și pentru a pregăti raportul mandatat de articolul 46 din Regulamentul privind securitizarea, această consultare solicită feedback-ul părților interesate cu privire la o gamă largă de probleme. Documentul supus consultării este sub formă de chestionar și acoperă domeniile prevăzute la articolul 46 din regulamentul european, și anume:

 

  • efectele Regulamentului privind securitizarea (Secțiunea 1),
  • securitizările private (Secțiunea 2),
  • necesitatea introducerii unui regim de echivalență în domeniul securitizărilor STS (Secțiunea 5)
  • divulgarea de informații privind performanța de mediu și sustenabilitatea (Secțiunea 6) și
  • necesitatea stabilirii unui sistem de bănci cu licență limitată care să îndeplinească funcțiile SSPE-urilor - entități special constituite în scopul securitizării- (Secțiunea 7)

 

În plus, chestionarul solicită feedback cu privire la o serie de probleme suplimentare care au fost identificate și ridicate de părțile interesate, precum și de Comitetul Mixt al ESA, ca având un impact asupra funcționării cadrului privind securitizarea.

Părțile interesate sunt invitate să răspundă până cel târziu la data de 17 septembrie 2021 la chestionarul online menționat anterior, care este disponibil pe următoarea pagină web https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-eu-securitisation-framework_en