• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    Anunț privind publicarea in Jurnalul Oficial al UE a 5 regulamente delegate pentru completarea Regulamentului (UE) 2016/1011 și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (privind indicii de referință și performanțele fomdurilor de investiții)

Anunț privind publicarea in Jurnalul Oficial al UE a 5 regulamente delegate pentru completarea Regulamentului (UE) 2016/1011 și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (privind indicii de referință și performanțele fomdurilor de investiții)

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJ L 291) din data de 13.08.2021 a următoarelor regulamente delegate de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014:

 

  1. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1348 AL COMISIEI din 6 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile pe baza cărora autoritățile competente pot solicita modificări ale declarației de conformitate privind indici de referință nesemnificativi. 

        Regulamentul  delegat (UE) 2021/1348  intră în vigoare începând cu data de 2 septembrie 2021 și se aplică de la 01 ianuarie 2022.

        Regulamentul este disponibil AICI.

 

  1. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1349 AL COMISIEI din 6 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile de evaluare de către autoritățile competente a conformității în ceea ce privește administrarea obligatorie a unui indice de referință critic.  

        Regulamentul  delegat (UE) 2021/1349  intră în vigoare începând cu data de 2 septembrie 2021 și se aplică de la 01 ianuarie 2022.

        Regulamentul este disponibil AICI.

 

  1. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1350 AL COMISIEI din 6 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele ce asigură faptul că mecanismele de guvernanță ale unui administrator sunt suficient de solide. 

        Regulamentul  delegat (UE) 2021/1350  intră în vigoare începând cu data de 2 septembrie 2021 și se aplică de la 01 ianuarie 2022. 

        Regulamentul este disponibil AICI.

 

  1. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1351 AL COMISIEI din 6 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE)2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează caracteristicile sistemelor și ale controalelor pentru identificarea și raportarea oricărui comportament care poate implica manipularea sau o tentativă de manipulare a unui indice de referință 

        Regulamentul  delegat (UE) 2021/1351 intră în vigoare începând cu data de 2 septembrie 2021 și se aplică de la 01 ianuarie 2022. 

        Regulamentul este disponibil AICI.

 

  1. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1352 AL COMISIEI din 6 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează condițiile ce asigură faptul că metodologia de stabilire a unui indice de referință respectă cerințele de calitate 

        Regulamentul  delegat (UE) 2021/1351  intră în vigoare începând cu data de 2 septembrie 2021 și se aplică de la 01 ianuarie 2022. 

        Regulamentul este disponibil AICI.