• Acasa Discursuri/ Prezentări/ Interviuri
    Mesajul domnului Gabriel Grădinescu, Vicepreședinte ASF, transmis în cadrul Summitului de educație financiară ”Investiții personale în piața de capital”

Mesajul domnului Gabriel Grădinescu, Vicepreședinte ASF, transmis în cadrul Summitului de educație financiară ”Investiții personale în piața de capital”

 

Stimați participanți, doamnelor și domnilor,

Newsweek organizează astăzi această dezbatere pe tema investițiilor personale în piața de capital, o temă pe care eu personal o consider relevantă pentru noi toți, pentru întreaga societate românească, cu atât mai mult cu cât bursa românească își redefinește rolul ca generator de dezvoltare pentru economia autohtonă.

Bursa de Valori București a împlinit de curând un an de la obținerea statutului de piață emergentă, aceasta fiind o realizare remarcabilă care a adus cu sine rezultate notabile: mai multă vizibilitate față de investitorii instituționali străini, emitenți noi și lichiditate superioară. Bursa trebuie și poate să devină un instrument prin care cetățenii să își construiască cu succes stabilitatea finanțelor personale.

În contextul în care deopotrivă mediul de afaceri corporatist, cel antreprenorial dar și investitorii de retail traversează o perioadă dificilă cu dificultăți generate de impactul economic al pandemiei Covid-19, consider imperativ a sublinia importanța administrării cu inteligență a finanțelor personale. În mod evident este necesară o creștere a interesului cetățenilor pentru investițiile pe piața de capital pe segmentul de retail, la fel de mult pe cât este de necesară creșterea nivelului de educație financiară care aduce cu sine o calitate sporită a investitorilor și o utilizare mai eficientă a resurselor financiare ale populației.

Trebuie spart mitul potrivit căruia numai oamenii bogați investesc la bursă. Trebuie să facem eforturi ca toți cetățenii să înțeleagă că fiecare leu economisit poate fi pus la muncă astfel încât să aducă profit investitorului. Să nu uităm că și fondurile de pensii private sunt, de asemenea, o componentă importantă a investițiilor în piața de capital. Educația financiară poate face diferența în ceea ce privește bunăstarea la vârsta adultă și, mai târziu, creează premisele unui trai lipsit de griji după retragerea din viața activă.

 Piața românească de capital este pregătită pentru a oferi randamente investitorilor individuali, iar cei implicați în dezvoltarea pieței trebuie să-și multiplice eforturile pentru a arăta cum poate bursa, prin instrumentele investiționale pe care le pune la dispoziție, să fie un generator de bunăstare pentru orice cetățean care investește.

De asemenea, procesul de investiții derulat prin intermediul pieței de capital trebuie să fie unul sustenabil. Dezideratul de sustenabilitate este unul util atât pentru entitățile pieței de capital, cât și pentru asigurarea intereselor pe termen lung ale investitorilor.

Astfel, standardele ESG (de mediu, sociale sau de guvernanță) se referă la domeniul sustenabilității sau finanțării durabile. Caracterul de noutate rezidă din faptul că în prezent se discută despre OPORTUNITATEA lor, dar în perspectivă aceste tipuri de investiții vor deveni STANDARDUL (în mod special pentru investitorii profesionali care vor avea cote de alocare din ce în ce mai mari pe segmentul ESG).

Comisia Europeană a lansat încă din anul 2018 un Plan de acțiune privind finanțarea dezvoltării durabile și dezvoltarea unei strategii reînnoite privind finanțarea sustenabilă, care conține 10 inițiative grupate în trei capitole:

  • reorientarea fluxurilor de capital către o economie mai sustenabilă;
  • Includerea elementelor de sustenabilitate în managementul riscului și
  • încurajarea transparenței și a viziunii pe termen lung.

Din perspectiva legislației comunitare, România a mers alături de Uniunea Europeană. Noi am contribuit, încă din 2019, ca stat membru care deținea președinția Consiliului UE, la adoptarea Regulamentelor UE nr. 2088 și 2089 care adresează impactul ESG în domeniul pieței de capital. Ambele regulamente europene au avut ca scop clarificarea obligațiilor managerilor de active și ale investitorilor instituționali în privința sustenabilității. Fără a intra în detalii, merită menționat că Regulamentul UE nr. 2088/2019 adresează informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare. Prevederile sale detaliază obligațiile de raportare ale furnizorilor și distribuitorilor de produse și servicii financiare către clienți referitoare la impactul sustenabilității asupra profitabilității investițiilor, cât și la impactul investițiilor efectuate asupra sustenabilității. Acest regulament este aplicabil din martie 2021. Regulamentul în cauză introduce cerințe suplimentare de informare față de elementele existente ale legislațiilor sectoriale relevante (AIFMD, UCITS și MiFID II), printr-un text de sine stătător care asigură o armonizare completă și neutralitate normativă.

Un alt regulament adoptat în timpul președinției române a Consiliului UE a fost Regulamentul UE 2089/2019 de modificare a Regulamentului UE nr. 1011/2016 privind indicii de referință. Prin acest regulament au fost create două noi categorii de indici de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon: un indice de referință pentru activitățile de tranziție climatică și un indice de referință specializat, care permite alinierea portofoliilor de investiții la obiectivul Acordului de la Paris de limitare a creșterii temperaturii mondiale la 1,5˚ peste nivelurile preindustriale.

De asemenea, la nivelul autorității se află în analiză pentru identificarea posibilelor implicații  REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 1255/ 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 în ceea ce privește riscurile legate de durabilitate și factorii de durabilitate de care trebuie să țină seama administratorii fondurilor de investiții alternative, acest regulament fiind obligatoriu în toate elementele sale, aplicându-se direct în toate statele membre.

Cu siguranță, domeniul ESG este suficient de inovativ pentru a fi și atractiv pentru acei jucători din piață care își vor construi cea mai bună expertiză. Noi, ca autoritate națională competentă, vom fi acolo să îi sprijinim. 

În concluzie, activitățile desfășurate de ASF în domeniul sustenabilității au în vedere un dialog permanent cu actorii pieței de capital și cu organismele competente naționale și internaționale în vederea urmăririi procesului legislativ la nivel european și întreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru transpunere la nivel național a prevederilor noilor directive/regulamente sau, după caz, pentru adoptarea măsurilor necesare în vederea aplicării acestora la nivel național.

Vă mulțumesc și vă doresc succes!