ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJ L 398/56) din data de 11.11.2021, rectificarea la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/955

Rectificarea a fost publicată publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJ L 398/56) din data de 11.11.2021. Rectificarea la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/955 al Comisiei din 27 mai 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formularele, modelele, procedurile și modalitățile tehnice necesare pentru publicările și notificările normelor aplicabile comercializării și ale taxelor și comisioanelor, de precizare a informațiilor de comunicat pentru crearea și întreținerea bazei de date centralizate privind comercializarea transfrontalieră a FIA și a OPCVM, precum și de precizare a formularelor, modelelor și procedurilor pentru comunicarea acestor informații .

Rectificarea este disponibilă AICI