ESMA a publicat o actualizare a  Materialului „Întrebări și Răspunsuri” privind Regulamentul (EU) 2017/2402 (Regulamentul privind securitizarea/SECR)

ESMA a publicat pe site-ul web al acesteia o actualizare a  Materialului „Întrebări și Răspunsuri” privind Regulamentul (EU) 2017/2402 (Regulamentul privind securitizarea/SECR). Actualizarea Materialului „Întrebări și Răspunsuri” privind Regulamentul (EU) 2017/2402 se referă la structura ”vendor financing” și dacă aceasta poate fi considerată o securitizare sintetică în sensul în sensul art. 2 pct.1 și pct. 10 din SECR.

Documentul menționat poate fi consultat la adresa următoare : https://www.esma.europa.eu/document/joint-committee-qas-relating-securitisation-regulation

În Jurnalul Oficial al UE L 450/156, respectiv L450/157 din 16.12.2021 au fost publicate următoarele rectificări:

  • Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSP;
  • Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1225 al Comisiei din 29 octombrie 2019 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și modelele standardizate pentru punerea la dispoziție a informațiilor și a detaliilor referitoare la o securitizare de către inițiator, sponsor și SSPE;

Documentele menționate anterior pot fi consultate la adresele următoare:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1224R(02)&from=RO

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1225R(01)&from=RO ”.