Ghiduri EBA

vGhidul EBA privind factorii de risc SB/FT (revizuit);
vGhidul EBA privind cooperarea și schimbul de informații între autoritățile de supraveghere prudențială, supraveghetorii CSB/CFT și unitățile de informații financiare;
vGhidul EBA  privind caracteristicile unei abordări bazate pe risc a acțiunii de supraveghere în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și etapele care trebuie urmate atunci când se efectuează supravegherea în funcție de riscuri în temeiul articolului 48 alineatul (10) din Directiva (UE) 2015/849
vGhidul EBA privind politicile și procedurile legate de gestionarea conformității și rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în  temeiul articolului 8 și al capitolului VI din Directiva (UE) 2015/849
vGhidul EBA privind utilizarea soluțiilor de integrare la distanță a clienților, în consultare;
vGhidul JC EBA, EIOPA, ESMA privind cooperarea și schimbul de informații în scopul supravegherii CSB/CFT;
vGhidul JCEBA, EIOPA, ESMA pentru a preveni abuzul de transferuri de fonduri în scopuri de SB/FT;