ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 145) din data de 24.05.2022 a două regulamente delegate de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011

Două Regulamente delegate de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 145) din data de 24.05.2022, și anume:

1. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/804 AL COMISIEI din 16 februarie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea normelor procedurale pentru măsurile aplicabile supravegherii anumitor administratori de indici de referință de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe


Regulamentul delegat (UE) 2022/804 intră în vigoare și se aplică în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


2. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/805 AL COMISIEI din 16 februarie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea taxelor aplicabile supravegherii anumitor administratori de indici de referință de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe


Regulamentul delegat (UE) 2022/805 intră în vigoare și se aplică în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”