ANUNȚ referitor la publicarea REGULAMENTULUI (UE) 2022/1392 AL COMISIEI din 11 august 2022 în Jurnalul Oficial al UE din 12.8.2022

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al UE a REGULAMENTULUI (UE) 2022/1392 AL COMISIEI din 11 august 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 12.

Regulamentul menționat poate fi consultat la următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1392&qid=1660895024210