• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    REGULAMENT DELEGAT (UE) 2022/1455 din 11 aprilie 2022 de completare a Reg. (UE) 2019/2033 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru cerința de fonduri proprii pentru firmele de investiții...

REGULAMENT DELEGAT (UE) 2022/1455 din 11 aprilie 2022 de completare a Reg. (UE) 2019/2033 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru cerința de fonduri proprii pentru firmele de investiții...

Găsiți AICI textul integral al REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/1455 AL COMISIEIdin 11 aprilie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru cerința de fonduri proprii pentru firmele de investiții, calculată pe baza cheltuielilor generale fixe.