Anunț: ESMA informează faptul că a lansat o solicitare de contribuții privind implementarea Directivei (UE) 2017/828

ESMA a publicat pe site-ul acesteia un anunț prin care informează faptul că a lansat o solicitare de contribuții privind implementarea Directivei (UE) 2017/828 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor (SRD2).
Solicitarea de contribuții urmărește să colecteze informații de la participanții de pe piață și să identifice situația actuală în ceea ce privește implementarea prevederilor SRD2 privind identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor, precum și privind transparența consilierilor de vot.
 
Solicitarea se adresează persoanelor și entităților impactate direct sau indirect de SRD2, în special investitorilor, emitenților, intermediarilor, consilierilor de vot, precum și altor entități, precum consultanții și furnizorii de servicii din industria comunicării cu investitorii.
Părțile interesate sunt invitate să transmită, până la 28 noiembrie 2022, răspunsurile acestora folosind chestionarul disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SRDIICallForEvidence2022 .