Comisia Europeană a publicat Raportul referitor la funcționarea Regulamentului privind securitizarea

ANUNȚ (14.11.2022): 
 
Comisia Europeană a publicat Raportul către Parlamentul European și Consiliu referitor la funcționarea Regulamentului privind securitizarea.
Raportul Comisiei se bazează pe constatările unei consultări ample a părților interesate și se bazează pe contribuțiile furnizate de Autoritățile Europene de Supraveghere (AES). Acesta identifică o serie de îmbunătățiri specifice ale funcționării cadrului european privind securitizarea, în special în ceea ce privește proporționalitatea anumitor cerințe, care vor fi urmărite fără a fi aduse modificări Regulamentului privind securitizarea.
În special, raportul oferă îndrumări cu privire la anumite domenii ale Regulamentului privind securitizarea, cum ar fi domeniul de aplicare jurisdicțional, și invită AES să revizuiască standardele tehnice privind obligațiile de transparență. În cele din urmă, raportul include și o prezentare generală a lucrărilor curente și viitoare privind tratamentul prudențial al securitizării.