Informare de presă - Soluții favorabile A.S.F, pronunțate în luna noiembrie 2022

București, 6 decembrie 2022 - În luna noiembrie a anului 2022, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2300/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1984/8.11.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul George Sorin Constantin, în calitate de membru al Consiliului de administrație și membru al Comitetului de Audit în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea, ca neîntemeiată.

 Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. (…)”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 262/7.03.2022 prin care reclamantul, George Sorin Constantin, în calitate de membru al Consiliului de administrație și membru al Comitetului de Audit în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., a fost sancționat cu avertisment pentru nerespectarea unor dispoziții incidente pieței de capital.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406880&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2302/2/2022

Prin Hotărârea nr. 2006/9.11.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Gabriel Goia, în calitate de membru al Consiliului de administrație al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

 Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.(...)”

Obiectul cauzei: cererea introductivă prin care reclamantul Gabriel Goia solicită anularea Deciziei A.S.F. nr. 265/7.03.2022, prin care acesta a fost sancționat cu avertisment, în calitate de membru al Consiliului de administrație al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., pentru nerespectarea unor dispoziții incidente pieței de capital.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406882&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București – Dosar nr. 5382/2/2021

Prin Hotărârea nr. 2156/16.11.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Auto Martin S.R.L.

Soluția pe scurt:

„Admite excepția inadmisibilității. Respinge capătul de cerere având ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 203/12.02.2021, ca inadmisibil. Respinge, în rest, cererea ca neîntemeiată. Obligă reclamanta la plata către PROMATERIS SA a sumei de 10.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Obiectul cauzei: : - anularea în tot a Deciziei A.S.F. nr. 1311/06.11.2020 și, pe cale de consecință, anularea măsurii de aprobare a proiectului simplificat aferent operațiunii de majorare a capitalului social al societății Promateris S.A. derulat prin SSIF IFB Finwest S.A. (art. 1), precum și a măsurilor prevăzute la art. 2 - art. 5 din această decizie;

- anularea în tot a Deciziei A.S.F. nr. 203/12.02.2021 prin care s-a dispus respingerea plângerii prealabile formulate împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1311/6.11.2020.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000398760&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție – Dosarul nr. 2984/2/2019*

Prin Hotărârea nr. 5389/16.11.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Botez Cristian.

Soluția pe scurt:

Admite recursul declarat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinţei civile nr. 381 din 2 martie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentința recurată şi în rejudecare respinge cererea de suspendare a executării hotărârii Consiliului A.S.F. privind desemnarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie. Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de A.S.F. împotriva Sentinței civile nr. 381/02.03.2022, prin care Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție: „În limitele Deciziei ÎCCJ de casare cu rejudecare nr.180/19.01.2021: Admite cererea de suspendare. Suspendă executarea Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară privind desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație al F.G.D.S.P.P. Executorie. Obligă pârâtul să plătească reclamantului 50 de lei cheltuieli de judecată. Cu recurs în 5 zile de la comunicare, depus la sediul acestei instanțe.”

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect contestația împotriva procedurii de desemnare a președintelui Consiliului de administrație al Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP).

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000397206

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție – Dosarul nr. 4275/2/2021

Prin Hotărârea nr. 5555/18.11.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Browne Woodthorpe Robert, în calitate de președinte al Consiliului de supraveghere al Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Admite recursul declarat de reclamantul Browne Woodthorpe Robert împotriva Sentinței civile nr. 1096 din 7 iulie 2021 (...). Casează sentința recurată şi, rejudecând: Admite în parte cererea de suspendare formulată de reclamantul Browne Woodthorpe Robert, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară. Suspendă, în parte, executarea Deciziei nr. 723/03.06.2021 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, respectiv în privința sancțiunii contravenționale principale a amenzii în sumă de 1.000.000 lei. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de recurentul-reclamant împotriva Sentinței civile
nr. 1096/7.07.2021 prin care Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare formulată de reclamant, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect cererea de suspendare a executării Deciziei A.S.F. nr. 723/03.06.2021 privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării acordate de A.S.F. domnului Browne Woodthorpe Robert, în calitate de președinte al Consiliului de supraveghere al Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.

Astfel, prin soluția pronunțată, instanța a suspendat doar executarea art. 1 din decizia A.S.F., care vizează aplicarea sancțiunii amenzii în cuantum de 1.000.000 lei și a menținut sancțiunea complementară care vizează retragerea aprobării acordate de A.S.F., în calitate de membru al Consiliului de supraveghere al Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000397107

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 5404/2/2020

Prin Hotărârea nr. 5626/23.11.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Milena Guentcheva, în calitate de Director executiv al Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A, la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Admite recursul formulat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva sentinței civile nr. 128 din 5 februarie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentinţa atacată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de A.S.F. împotriva Sentinței civile nr. 128/5.02.2021 prin care Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție: „Admite cererea în parte. Anulează Decizia A.S.F. nr.1139/28.09.2020. Exonerează pe reclamantă de sancțiunea amenzii de 10.0000 lei şi a sancţiunii complementare a retragerii aprobării.”

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect  anularea Deciziei A.S.F. nr. 1139/28.09.2020 de sancționare cu amendă în cuantum de 100.000 lei a doamnei Milena Guentcheva, Director executiv al Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A., la data sancționării. Prin aceeași decizie s-a aplicat și sancțiunea complementară a retragerii aprobării acordate de A.S.F. doamnei Milena Guentcheva, în calitate de Director executiv al Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000387806

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2297/2/2022

 

Prin Hotărârea nr. 2177/25.11.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Adriana Monica Ivan, în calitate de Director general și membru al Comitetului de Investiții House al SSIF BRK (în perioada controlată 29.10.2019 -30.08.2021).

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Dispune restituirea către reclamantă a sumei de 50 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru achitată în plus.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 254/07.03.2022 de sancționare a reclamantei Adriana Monica Ivan, în calitate de Director general și membru al Comitetului de Investiții House al SSIF BRK (în perioada controlată 29.10.2019 - 30.08.2021) cu amendă în cuantum de 22.900 lei, ca urmare a neregulilor constatate de autoritate în urma controlului periodic efectuat la societate.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406877&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2265/2/2022

Prin Hotărârea nr. 2234 din 29.11.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Grant Thornton Audit SRL.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea, ca nefondată.

 Cu recurs în 15 zile de la comunicare (...).”

Obiectul cauzei:  cererea societății Grant Thornton SRL, prin care aceasta solicită:

 • anularea Deciziei A.S.F. nr. 1344/22.10.2022 prin care s-au dispus următoarele:

Art. 1. - Se retrage Avizul nr. 198 din data de 14.06.2019 acordat societății Grant Thornton Audit S.R.L. de a desfășura activitate ca auditor financiar pentru societățile de asigurare și/sau reasigurare reglementate și supravegheate de A.S.F. - Sectorul Asigurări-Reasigurări.

Art. 2. - Se radiază din lista auditorilor financiari aprobați A.S.F. - Sectorul Asigurări-Reasigurări, publicată pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, societatea Grant Thornton Audit S.R.L. având datele de identificare CUI 27651515, nr. O.N.R.C. J40/10484/01.11.2010, nr. CAFR 1015/2010, cu sediul în București str. Gara Herăstrău nr. 4D, Biroul nr. 2, et. 5, Sector 2”.

 • anularea Deciziei A.S.F. nr. 94/28.01.2022 de soluționare a plângerii prealabile.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406836&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 6252/2/2021

Prin Hotărârea nr. 2244/29.11.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Societatea Vivendi Internațional SRL.

Soluția pe scurt:

„Admite excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei Vivendi Internaţional SRL în ceea ce privește capătul 1 de cerere şi capătul doi de cerere, doar referitor la aspectele contestate care ţin de constatarea şi sancționarea contravenţiilor privind Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance SA şi respinge în consecință aceste capete de cerere, ca fiind formulate de o persoană fără calitate procesuală activă. Admite excepția lipsei de interes în privința celorlalte pretenţii şi le respinge în consecinţă, ca fiind lipsite de interes. Conform art. 451-453 Cod procedură civilă, obligă reclamanta VIVENDI INTERNAŢIONAL SRL către pârâta ASF la plata sumei de 10.000 (zece mii) lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat redus în mod corespunzător. Cu recurs în 15 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: acțiunea prin care Societatea Vivendi Internațional SRL solicită instanței de judecată:

 • constatarea existenței cazului de aprobare tacită de către A.S.F. a Planului de finanțare pe termen scurt pentru restabilirea nivelurilor fondurilor proprii de bază eligibile care acoperă cerința de capital minim (MCR), condiție obligatorie pentru menținerea autorizării de funcționare a subscrisei și, pe cale de consecință, obligarea A.S.F. să emită decizie de aprobare a Planului de finanțare pe termen scurt prin care se permite subscrisei să restabilească nivelul fondurilor proprii eligibile care acoperă cerințele de solvabilitate MCR, cu repunerea în termenul legal de 3 luni prevăzut de art. 100 alin. (2) din Legea nr. 237/2015;
 • anularea Deciziei A.S.F. nr. 1148/17.09.2021 prin care autoritatea a dispus, printre altele:

(i) sancționarea SAR City Insurance S.A. cu amendă în cuantum de 273.000 lei;

(ii) retragerea autorizației de funcționare;

(iii) constatarea stării de insolvență.

Anterior acestei soluții, prin Încheierea din data de 14.07.2022, instanța a dispus acțiunea promovată de SAR City Insurance S.A. de acțiunea promovată de Vivendi Internațional SRL, formându-se un nou dosar, dosarul nr. 5230/2/2022. În acest dosar, prin Sentința civilă nr. 1752/17.10.2022, instanța a luat act de renunțarea reclamantei SAR City Insurance S.A. – prin lichidator judiciar CITR Filiala Cluj SPRL la judecarea cererii de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu A.S.F. Hotărârea nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000400163&id_inst=2

 

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.