Informare de presă: Revizuirea principiilor de guvernanță corporativă, discutată la OECD

 

București, 7 decembrie 2022 – Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a participat la întâlnirea Comitetului de Guvernanță Corporativă (CGC) - G20/OECD, care a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie a acestui an, la Paris, unde a fost discutată revizuirea principiilor G20/OECD de guvernanță corporativă, în contextul actual al evoluțiilor piețelor de capital.

Comitetul de Guvernanță Corporativă a identificat o serie de domenii prioritare de luat în considerare în timpul revizuirii, inclusiv gestionarea riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță, digitalizarea, proprietatea corporativă și concentrarea, investitorii instituționali și aspecte ce țin de structurile de administrație.

Această revizuire își propune să sprijine reziliența sectorului corporativ și să îmbunătățească accesul companiilor la finanțarea de pe piețele de capital. Procesul de revizuire, lansat în noiembrie 2021, este preconizat să fie finalizat în 2023.

Principiile G20/OECD de guvernanță corporativă ajută factorii de decizie să evalueze și să îmbunătățească cadrul legal de reglementare și instituțional pentru guvernanța corporativă, în vederea susținerii eficienței economice, creșterii durabile și stabilității financiare.

Din delegația României, care a participat la lucrările Comitetului de Guvernanță Corporativă, au făcut parte reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară, ai Secretariatului General al Guvernului, precum și ai Ambasadei României în Franța.

Totodată, membrii delegației României la reuniunea Comitetului de Guvernanță Corporativă au participat și la o serie de întâlniri de lucru cu reprezentanții OECD, unde au fost discutate aspecte ce țin de proiectul Strategia pieței de capital, derulat de A.S.F. împreună cu OECD. De asemenea, au fost purtate discuții și pe marginea etapelor următoare, specifice în procesul de aderare a României la OECD, în acest sens fiind dezbătute în mod aplicat aspecte ce țin de reforma guvernanței corporative a întreprinderilor publice din România.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.