Informare de presă: Decizii de sancționare adoptate de Consiliul A.S.F. în luna noiembrie 2022

București, 14 decembrie 2022 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna noiembrie a anului 2022, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

SSIF VOLTINVEST S.A. - Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la SSIF Voltinvest S.A. au fost dispuse următoarele sancțiuni/măsuri:

  • sancționarea cu avertisment a SSIF Voltinvest S.A.;
  • sancționarea cu avertisment a domnului Ion Berbec, în calitate de ofițer de conformitate privind prevenirea spălării banilor/finanțării terorismului;
  • sancționarea cu avertisment a domnului Adrian Tanciu, în calitate de ofițer de conformitate privind prevenirea spălării banilor/finanțării terorismului și persoană desemnată pentru administrarea sancțiunilor internaționale;
  • sancționarea cu avertisment a doamnei Anca Georgiana Croitoru, în calitate de persoană desemnată pentru administrarea sancțiunilor internaționale.

Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/situații identificate.

Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind gestionarea riscurilor operaționale aferente sistemelor informatice, precum și cadrul procedural/organizatoric.

 

PENSII PRIVATE

BCR S.A., în calitate de intermediar de pensii private, a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale legate de activitatea de marketing a fondurilor de pensii private.

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. 

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control inopinat la Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., au fost dispuse următoarele măsuri:

  • plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe;
  • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.400 lei a doamnei Anne-Marie Mancaș în calitate de Director Financiar, Membru al Directoratului Generali S.A.F.P.P. S.A. (în perioada 01.10.2019 – 06.07.2021) și Președinte al Directoratului societății (în perioada 07.07.2021 – 12.09.2022).

Principala deficiență constatată a vizat activitatea operațională.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.