Informare de presă: Soluții favorabile A.S.F. pronunțate în luna decembrie 2022

 

București, 12 ianuarie 2023 - În luna decembrie a anului 2022, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

  1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2295/2/2022

Prin Hotărârea nr. 2303/6.12.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu  reclamanta S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea ca neîntemeiată.

Cu recurs. (...)”

Obiectul cauzei: anularea parțială a Deciziei A.S.F. nr. 249/07.03.2022, prin care Autoritatea a dispus sancționarea S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu amendă în cuantum de 113.100 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406874&id_inst=2

 

  1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2296/2/2022

Prin Hotărârea nr. 2341/8.12.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție, parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Răzvan Legian Raț, în calitate de Director general adjunct (în perioada controlată 29.10.2019 – 30.08.2021) și ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și spălării banilor și finanțării terorismului (în perioada 20.12.2019 – 30.08.2021) al S.S.I.F. B.R.K.

Soluția pe scurt:

„Admite în parte acțiunea. Reduce cuantumul amenzii aplicate prin Decizia A.S.F.
nr. 253/07.03.2022 de la 20.000 lei la 10.000 lei. Respinge în rest acțiunea, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 253/07.03.2022, prin care reclamantul Răzvan Legian Raț, în calitate de Director general adjunct (în perioada controlată 29.10.2019 – 30.08.2021) și ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și spălării banilor și finanțării terorismului (în perioada 20.12.2019 – 30.08.2021) al S.S.I.F. B.R.K. a fost sancționat cu amendă în cuantum de 20.000 lei, ca urmare a neregulilor constatate de Autoritate în urma controlului periodic efectuat la societate.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

 https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406876&id_inst=2

 

  1. Curtea de Apel Galați - Dosarul nr. 1844/2/2021*

Prin Hotărârea nr. 172/15.12.2022, Curtea de Apel Galați a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Bran OIL S.A. - prin lichidator judiciar DOA INSOLV SPRL.

Soluția pe scurt:

„Respinge ca nefondată acțiunea. Admite cererea de intervenție în interesul pârâtei A.S.F.

 Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Obiectul cauzei: cererea reclamantei prin care aceasta solicită instanței:

  1. obligarea A.S.F. să emită o decizie de sancționare a Depozitarului Central pentru neîndeplinirea de către acesta a obligațiilor impuse de lege, respectiv pentru neefectuarea transferului direct asupra 16.000.000 acțiuni Electroargeș S.A., conform Sentinței civile nr. 132/02.04.2019 pronunțate de către Tribunalul Galați, Secția a II-a Civilă în Dosarul nr. 2897/121/2017/a1*, definitivă și executorie;
  2. obligarea A.S.F. să emită o decizie prin care să impună Depozitarului Central să își execute obligațiile impuse de lege, respectiv să opereze transferul direct asupra 16.000.000 acțiuni la Electroargeș S.A., conform Sentinței civile nr.132/02.04.2019 pronunțată de către Tribunalul Galați, Secția a II-a Civilă în Dosarul nr. 2897/121/2017/a1*, definitivă și executorie;
  3. obligarea pârâtei A.S.F. să suporte cheltuielile de judecată ocazionate de prezentul dosar.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/44/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=4400000000069777&id_inst=44

 

  1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 6262/2/2017

Prin Hotărârea nr. 243/16.12.2022, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. și Blăjuţ Olimpiu-Ionel.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea, ca neîntemeiată. Respinge cererea reclamanților de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Cu drept de a formula recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, (...)”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 443/29.03.2017 și a Deciziei A.S.F.
nr.  930/14.07.2017.

Prin Decizia A.S.F. nr. 443/29.03.2017 s-a dispus respingerea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Swiss Capital Asset Management S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare şi funcționare a entității, ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație, prin numirea domnului Olimpiu-Ionel Blăjuț, în calitatea de membru al Consiliului de administrație al societății, în locul domnului Dorin Laurențiu Dănescu.

Prin Decizia A.S.F. nr. 930/14.07.2017 s-a respins plângerea prealabilă formulată de către reclamanți împotriva Deciziei A.S.F. nr. 443/29.03.2017.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000352643&id_inst=2

 

  1. Curtea de Apel București – Dosar nr. 1183/101/2022

Prin Hotărârea nr. 2487/21.12.2022, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Alexandru Miulescu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Mecanica94 S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.”

Obiectul cauzei: acțiunea prin care reclamantul a solicitat „revocarea Deciziei A.S.F.
nr. 381/29.03.2022 sau transformarea acestei decizii prin care am fost sancționat cu amendă în avertisment.”

Prin Decizia A.S.F. nr. 381/29.03.2022, reclamantul Alexandru Miulescu a fost sancționat cu  amendă în valoare de 20.100 lei, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Mecanica94 S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=10100000000134667&id_inst=2

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.