Informare de presă: Program de asistență tehnică UE pentru finanțare durabilă pe piața financiară non-bancară

București, 20 ianuarie 2023 - Autoritatea de Supraveghere Financiară a participat, miercuri, 18 ianuarie 2023, la întâlnirea care a marcat lansarea unui proiect de asistență tehnică destinat autorităților naționale de reglementare a piețelor financiare din patru țări (România, Croația, Polonia și Malta), în vederea implementării cadrului de finanțare durabilă.

Proiectul se derulează cu finanțare de la Uniunea Europeană prin programul IST (Instrumentul de Sprijin Tehnic) și în cooperare cu Direcția Generală pentru Sprijinirea Reformei Structurale (DG REFORM) din cadrul Comisiei Europene.

Comisia Europeană și-a asumat prin Pactul Verde European o serie de ținte ambițioase, printre care reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050. Legislația europeană în domeniul finanțelor sustenabile joacă un rol esențial prin direcționarea fluxurilor financiare care reduc expunerea la riscul climatic.

Autoritatea de Supraveghere Financiară urmărește aplicarea acestei legislații la nivelul pieței financiare non-bancare din România.

Acest proiect vizează cerințele de transparență și raportare privind finanțarea sustenabilă aplicabile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și administratorilor de OPCVM, fondurilor de investiții alternative și administratorii acestora, societăților de investiții, societăților de asigurare și de reasigurare, intermediarilor de asigurări, fondurilor de pensii private și administratorilor acestora din România.

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea instrumentelor și a practicilor naționale de supraveghere în domeniu și conține, totodată, o componentă importantă de cooperare cu entitățile supravegheate referitoare la înțelegerea de către părțile interesate a provocărilor, a responsabilităților și a noilor oportunități aduse de cadrul financiar sustenabil al UE.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro .