Informare de presă: Decizii de sancționare adoptate de Consiliul A.S.F. în luna decembrie 2022

 

București, 26 ianuarie 2023 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna decembrie a anului 2022, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

Mecanică Fină S.A. - sancționarea domnului Mollo Sergio, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Mecanică Fină S.A., cu amendă în cuantum de 14.400 lei, pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare consolidate ale societății aferente exercițiului 2021.

Mettexin S.A.

 • Instituirea în sarcina Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A. a obligației de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.
 • Sancționarea domnului Ștefan Claudiu Iulian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A., cu amendă în cuantum de 59.300 lei, pentru nerespectarea obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 384/29.03.2022 și a obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății, cu toate componentele, aferente exercițiului 2021.
 • Sancționarea domnului David Burnei, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A., cu amendă în cuantum de 33.200 lei, pentru nerespectarea obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 384/29.03.2022.
 • Sancționarea doamnei Maria Baranga, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A., cu amendă în cuantum de 33.200 lei, pentru nerespectarea obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 384/29.03.2022.

 

Navexim S.A.

 • Sancționarea doamnei Cristina Alina Manole, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Navexim S.A., cu amendă în cuantum de 38.900 lei, pentru nerespectarea obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 386/29.03.2022 și a obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății, în termenul legal, cu toate componentele, aferente exercițiului 2021.
 • Sancționarea domnului Laurențiu Vieru, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Navexim S.A., cu amendă în cuantum de 18.500 lei, pentru nerespectarea obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 386/29.03.2022.
 • Sancționarea doamnei Daniela Barbu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Navexim S.A., cu amendă în cuantum de 18.500 lei, pentru nerespectarea obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 386/29.03.2022.

 

Duplex S.A. - sancționarea domnului Adrian Sabin Neag, în calitate de Administrator Unic al societății Duplex S.A., cu amendă în cuantum de 19.400 lei, pentru nerespectarea obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 388/29.03.2022 și a obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății, cu toate componentele, aferente exercițiului 2021.

Instituirea în sarcina Administratorului Unic al societății Duplex S.A. a obligației de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A. - instituirea în sarcina Directoratului societății Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A. a obligației de a întreprinde măsurile ce se impun în vederea asigurării conformității situațiilor financiare aferente exercițiului 2022 cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, respectiv:

 • reconcilierea între baza de date operațională (generată de programele informatice utilizate) și contabilitatea financiară astfel încât să nu existe diferențe și astfel veniturile recunoscute în contabilitate să fie fidel evaluate și prezentate în cadrul situațiilor financiare conform IFRS 15;
 • aplicarea prevederilor IAS 12 ce prescrie tratamentul contabil pentru impozitul pe profit curent și amânat în ceea ce privește diferențele din reevaluarea activelor imobilizate și remedierea deficiențelor generate de gestionarea manuală a bazelor de date;
 • aplicarea prevederilor standardului IAS 37 și înregistrarea în contabilitate a unui provizion aferent litigiilor în cazul în care este mai mult probabil decât improbabil să existe o obligație curentă la finalul perioadei de raportare și dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere.

 

Impact Developer & Contractor S.A. București - sancționarea cu amendă în valoare de 10.600 lei a domnului Andrici Adrian, acționar al Impact Developer & Contractor S.A. București pentru nerespectarea obligației de a raporta, în termen, a scăderii sub pragul de 15% din drepturile de vot asupra emitentului.

 

S.S.I.F. Interfinbork Corporation S.A. - ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, societatea a fost sancționată cu avertisment. Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/situații identificate. Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind gestionarea riscurilor operaționale aferente sistemelor informatice, precum și raportările periodice către clienți.

 

Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A. - ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, au fost dispuse următoarele sancțiuni/măsuri:

 • sancționarea cu avertisment a Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A.;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.000 lei a doamnei Dana Jeaninne Lazăr, în calitate de Director general;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.000 lei a domnului Pompiliu Pasăre, în calitate de manager de fond.

Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/situații identificate.

Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind gestionarea riscurilor operaționale aferente sistemelor informatice, precum și nerespectarea unor proceduri interne.

Transilvania Broker de Asigurare S.A. - Sancționarea domnului Coțiac Ion, în calitate de director executiv al societății Transilvania Broker de Asigurare S.A., cu amendă în cuantum de 2.600 lei, pentru nerespectarea interdicției de tranzacționare în perioada închisă - art.19 (11) din Regulamentul UE nr. 596/2014.

Sancționarea domnului Niculae Dan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Transilvania Broker de Asigurare S.A., cu avertisment pentru nerespectarea interdicției de tranzacționare în perioada închisă - art.19 (11) din Regulamentul UE nr. 596/2014.

MAM Bricolaj S.A. - Sancționarea domnului Gavan Cristian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății MAM Bricolaj S.A., cu amendă în cuantum de 2.600 lei pentru nerespectarea obligației de notificare a tranzacțiilor - art.19 (1) Regulamentul UE nr. 596/2014.

 

PIAȚA ASIGURĂRILOR

Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 309.400 lei, pentru următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare;
 • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare;
 • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Daw Management - Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 120.400 lei pentru    încălcarea prevederile art. 16 alin. (2) lit. c) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea de credențiale cu drept de emitere în sistemul informatic important unei persoane neautorizate/neînregistrate.

Conducătorul executiv al companiei de brokeraj Daw Management - Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționat cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 40 alin. (1), (2), (3) și (4) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, pentru nerealizarea analizei cerinţelor şi necesităţilor clienţilor şi evaluarea caracterului adecvat şi corespunzător, conform formularului DNT.

Bravo-R Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru neutilizarea corectă a contului bancar destinat activității de distribuție.

CMC Grup Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 22 alin. (15) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, pentru netransmiterea la A.S.F., în termen de 10 zile de la data încetării activității conducătorului executiv, a numelui și a funcției persoanei respective, precum și a documentelor din care să rezulte data încetării desfășurării activității de către acesta în cadrul companiei de brokeraj.

Fostul conducător executiv al companiei de brokeraj CMC Grup Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționat cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 22 alin. (14) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, pentru că nu a notificat A.S.F., în termen de 10 zile de la data încetării activității în cadrul companiei de brokeraj.

 

PENSII PRIVATE

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.