Informare de presă: Decizii de sancționare adoptate de Consiliul A.S.F. în luna aprilie 2023

București, 16 mai 2023 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna aprilie a anului 2023, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.  

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control inopinat, au fost dispuse următoarele sancțiuni:

  • sancționarea cu amendă în cuantum de 7.670 lei a domnului Cristian Meștereagă, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții;
  • sancționarea cu amendă în cuantum de 2.300 lei a domnului Dumitru Ivanov, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții;
  • sancționarea cu amendă în cuantum de 3.000 lei a domnului Florin Popescu, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții;
  • sancționarea cu amendă în cuantum de 3.000 lei a domnului Radu Simion Francisc Dianu, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții;
  • sancționarea cu amendă în cuantum de 2.300 lei a domnului Vasile Burnar, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții;
  • sancționarea cu amendă în cuantum de 3.700 lei a doamnei Amalia Maria Bărăian, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern/conformitate.

Principalele deficiențe constatate au vizat aspecte operaționale privind modalitatea de încheiere a unor contracte de intermediere pentru tranzacții în marjă, utilizarea în relația cu un client a unui dispozitiv telefonic neînregistrat, respectiv notificarea unor aspecte relevante către auditorul intern al societății.

 

Prebet S.A. Aiud

Prin Decizia A.S.F. nr. 344/10.04.2023 a fost sancționat cu amendă în valoare de 2.200 de lei domnul Marius Mitrus, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Prebet S.A. Aiud, la data faptelor reținute. Din verificările efectuate a rezultat faptul că în data de 03.02.2022, în cursul perioadei închise aferente publicării rezultatelor financiare preliminare pentru anul 2021, domnul Marius Mitrus, membru al Consiliului de Administrație al societății Prebet S.A. Aiud, a efectuat o tranzacție de cumpărare de acțiuni simbol PREB cu următoarele caracteristici: volum de 30.000 acțiuni, valoare de 48.000 lei, preț 1,6 lei/acțiune, nerespectând astfel interdicția instituită de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață.

 

PIAȚA ASIGURĂRILOR

Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group  S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (4) și alin. (5)  din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Omniasig Vienna Insurance Group S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b), alin.(4) și alin.(5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Allianz-Țiriac Asigurări S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.