Informare de presă: Soluții favorabile A.S.F. pronunțate în luna mai 2023

București, 12 iunie 2023 - În luna mai a anului 2023, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 6140/2/2022

Prin Hotărârea nr. 2257/3.05.2023, instanța a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de reclamanta Societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A. împotriva Sentinței civile nr. 1376 din data de 5 septembrie 2022, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de ABC Asigurări Reasigurări S.A. împotriva Hotărârii
nr. 1376/5.09.2022, prin care Curtea de Apel București a respins cererea formulată de reclamantă, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect suspendarea executării măsurii prevăzute la art. 2 din Decizia A.S.F. nr. 880/11.07.2022 prin care societatea a fost obligată ca, în termen de 2 (două) luni de la data primirii deciziei, să transmită A.S.F., spre aprobare, un plan de redresare, cu măsuri pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă SCR sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât în termen de 6 (șase) luni SCR să fie din nou respectat.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000412242

 

  1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 4757/2/2018*

Prin Hotărârea nr. 768/5.05.2023, instanța a pronunțat o soluție parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Chiș Grigore, în calitate de conducător al S.S.I.F. BRK S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite în parte cererea de chemare în judecată. Anulează parțial Deciziile nr. 1443/12.10.2017 şi nr. 51/11.02.2018 emise de pârâta A.S.F., exclusiv cu privire la faptele contravenționale reținute la punctul 7 şi punctul 10 din Decizia A.S.F. nr. 1443/12.10.2017 şi înlătură sancțiunile contravenționale aplicate reclamantului pentru aceste contravenții. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 1.050 lei, reprezentând cheltuieli de judecată - onorariu avocat şi taxă judiciară de timbru.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 1443/12.10.2017 de sancționare cu amendă în cuantum de 22.500 lei a domnului Grigore Chiș, în calitate de conducător al SSIF BRK S.A., și a Deciziei A.S.F. nr. 51/11.01.2018 de soluționare a plângerii prealabile.

Mențiuni: cauza se află în rejudecare, ca urmare a Deciziei civile nr. 4066/21.09.2022 pronunțate de Î.C.C.J., prin care s-a dispus casarea Sentinței civile nr. 2124/28.06.2019, prin care CAB-SCAF a dispus anularea Deciziei A.S.F. nr. 1443/12.10.2017 și a Deciziei A.S.F. nr. 51/11.01.2018.

În fapt, prin soluția pronunțată în fond, Curtea de Apel București nu a dispus reducerea sancțiunii aplicate reclamantului, ci doar a anulat decizia contestată în ceea ce privește faptele contravenționale reținute la pct. 7 și 10, fără ca, prin înlăturarea sancțiunilor contravenționale aplicate reclamantului pentru aceste fapte, să fie afectat cuantumul amenzii de 22.500 lei. Pe cale de consecință, deciziile contestate au fost menținute ca temeinice și legale.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000419672&id_inst=2

 

  1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 566/2/2023

Prin Hotărârea nr. 902/18.05.2023, instanța a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Vieru Laurenţiu Emil, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Navexim S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea, ca neîntemeiată.

Cu recurs, în 15 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: contestarea Deciziei A.S.F. nr. 1735/28.12.2022, prin care reclamantul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 18.500 lei, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Navexim S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000417674&id_inst=2

 

  1. Tribunalul București - Dosarul nr. 652/3/2023

Prin Hotărârea nr. 2969/23.05.2023, instanța a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Pascale Cristian.

Soluția pe scurt:

„Admite excepţia tardivităţii introducerii cererii, invocată de pârâtă prin întâmpinare. Respinge cererea de chemare în judecată, ca fiind tardiv introdusă.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: prin plângerea înregistrată pe rolul Tribunalului București, reclamantul Pascale Cristian a solicitat o serie de documente și informații, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000001051823&id_inst=3

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 6649/2/2019

Prin Hotărârea nr. 2736/23.05.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Ciobotărică Ion Laurenţiu, în calitatea acestuia de președinte al Directoratului VES S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite recursul formulat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinţei civile nr. 678 din 30 iulie 2020 pronunțate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de Contencios Administrativ şi Fiscal. Casează în parte sentinţa civilă recurată şi rejudecând: Respinge în tot acțiunea promovată de reclamantul Ciobotărică Ion Laurenţiu, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată.

Definitivă. ”

Obiectul cauzei: recursul formulat de A.S.F. împotriva Sentinței civile nr. 678/30.07.2020 prin care instanța a admis în parte cererea de chemare în judecată și a dispus:

„Anulează în parte Deciziile nr. 714/22.05.2019 și nr. 938/19.07.2019, ambele emise de pârâta A.S.F., doar în ceea ce privește contravenția prevăzută de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 în referire la art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) și art. 82 alin. 1 din aceeași lege.

Reduce în consecință, cuantumul amenzii aplicate, de la suma de 13.000 lei la suma de 3.000 lei.

Obligă A.S.F. către reclamant la plata sumei de 30 lei cu titlul de cheltuieli de judecată […]

Respinge în rest acțiunea, inclusiv în ce privește celelalte cheltuieli de judecată solicitate de reclamant.”

Mențiune: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 714/22.05.2019 (amendă în cuantum de 13.000 lei) și a Deciziei A.S.F. nr. 938/19.07.2019 (respingere plângere prealabilă).

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000378812

 

  1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2822/2/2022

Prin Hotărârea nr. 913/26.05.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și reprezentant legal al societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea ca neîntemeiată.

 Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...).”

Obiectul cauzei: în principal, reclamantul a solicitat anularea Deciziilor A.S.F. nr. 171/17.02.2022 și nr. 438/07.04.2022 și, pe cale de consecință, anularea tuturor măsurilor dispuse în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 171/17.02.2022, respectiv cea a sancționării reclamantului, Bogdan Alexander Adamescu, cu amendă în cuantum de 25.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000407614&id_inst=2

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 7337/2/2022

Prin Hotărârea nr. 2926/30.05.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Confederația Operatorilor şi Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.).

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de reclamanta Confederația Operatorilor şi Transportatorilor Autorizați din România împotriva sentinței civile nr. 2329 din 6 decembrie 2022 a Curţii de Apel București – Secția a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de C.O.T.A.R. împotriva Sentinței civile nr. 2329/6.12.2022, prin care Curtea de Apel București a respins cererea C.O.T.A.R. de suspendare a executării dispozițiilor art. I pct. 16-20 din Norma A.S.F. nr. 18/2022 pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000414118

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 5497/2/2020

Prin Hotărârea nr. 3003/31.05.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurentul reclamant Dumitru Carapiti, în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de Carapiti Dumitru împotriva Sentinţei civile nr. 746 pronunţată la 11 mai 2021 de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de recurentul reclamant împotriva Sentinței civile nr. 746/11.05.2021, prin care Curtea de Apel București a respins acțiunea formulată de domnul Dumitru Carapiti, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 811/08.07.2020, prin care Dumitru Carapiti a fost sancționat cu amendă în cuantum de 20.000 lei, în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000387958

 

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.