Informare de presă

București, 16 iunie 2023 - Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) continuă să avertizeze consumatorii cu privire la existența, în mediul online, a unor entități care nu sunt autorizate să presteze servicii și activități de investiții, conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare. Pe site-ul Autorității au fost publicate AICI alerte cu privire la 172 de entități neautorizate de A.S.F., pentru care au existat indicii sau probe că prestează, pe teritoriul României, astfel de servicii.

Totodată, A.S.F. a atras atenția, prin intermediul alertelor publicate, asupra a 199 de site-uri web, care promovează așa-zise servicii de investiții financiare și care aparțin unor entități neautorizate de Autoritate. Circa 82% dintre entitățile care comit fraude în mediul online au sediul în state terțe sau pretind că au sediul în state terțe.

De la începutul lunii iunie și până în prezent, A.S.F. a postat pe pagina web a Autorității încă patru noi alerte cu privire la entitățile neautorizate. A.S.F. recomandă celor care doresc să investească pe piața de capital să verifice pe site-ul Autorității AICI dacă entitățile pe care le au în vedere sunt autorizate sau nu.

A.S.F. acordă o atenție deosebită fenomenului fraudelor financiare din mediul online, comise de firme neautorizate. În ultimii trei ani, A.S.F. a derulat o campanie susținută de informare a consumatorilor și a atras atenția asupra faptului că investițiile financiare trebuie realizate în deplină cunoștință de cauză și doar după o analiză atentă a ofertelor primite.

Autoritatea a creat pe pagina web oficială o secțiune dedicată problematicii entităților neautorizate („ATENȚIE LA ENTITĂȚI NEAUTORIZATE!”). Secțiunea conține atât informații privind cele mai întâlnite practici utilizate de entitățile neautorizate, cât și recomandări pentru potențialii investitori. Segmentarea informațiilor a fost realizată astfel încât să răspundă la întrebări de tipul: ”Ce trebuie să faceți pentru a evita să utilizați o entitate neautorizată?”, ”Ce trebuie să faceți dacă ați fost contactat de o entitate care nu se regăsește în Registrul A.S.F.?”, ”Ce trebuie să faceți dacă ați utilizat serviciile unei entități care nu se regăsește în Registrul A.S.F.?”. De asemenea, secțiunea pune la dispoziție formulare de raportare către A.S.F. a acestor entități și este actualizată continuu, în funcție de tendințele observate în ceea ce privește practica acestor entități.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro .