Informare de presă: Decizii de sancționare adoptate de Consiliul A.S.F. în luna iunie 2023

București, 18 iulie 2023 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna iunie a anului 2023, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

 

Electroargeș S.A.

 

Sancționarea domnului Ștefan Constantin, președinte al Consiliului de administrație al societății Electroargeș S.A., cu amendă în cuantum de 11.600 de lei, pentru încălcarea prevederilor art. 48 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017, coroborate cu dispozițiile art. 119 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și ale art. 79 prima teză din Titlul II al Codului BVB - operator de piață reglementată, în ceea ce privește utilizarea unui canal oficial de comunicare pentru transmiterea unui document denumit impropriu Raport curent.

 

S.S.I.F. Estinvest S.A.

 

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, au fost dispuse următoarele sancțiuni:

  • sancționarea cu avertisment a domnului Marian Lupu, în calitate de Director general adjunct;
  • sancționarea cu avertisment a doamnei Florentina Stănciulescu, în calitate de ofițer de conformitate PCSB.

Deficiențele constatate au vizat aspecte referitoare la nepreluarea în evidențele interne a unor date de identificare ale unui client și neraportarea către ONPCSB a două transferuri externe.

 

 

PIAȚA ASIGURĂRILOR

 

Uniqa Asigurări de Viață S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art.12 alin. (4) și art. 47 alin. (3) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și pentru nerespectarea unor cerințe legale referitoare la externalizare (art. 274 alin. (3) lit. (a) din Regulamentul delegat al Comisiei nr. 35/2015 din 10.10.2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare - Solvabilitate II; art. 26 alin. (2) lit. d), art. 33 alin. (3) și art. 36 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare).

 

Lion Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea îndeplinirii obligației instituite la art. 27 alin. (9) din Norma A.S.F. nr. 19/2018, faptă menținută și la art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021.

 

PENSII PRIVATE

Allianz – Țiriac Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Domnul Virgiliu Pompiliu Ichim, în calitate de Director general al Allianz – Țiriac Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 12.750 de lei pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

Doamna Alina Gabriela Nacu, în calitate de Director de Investiții al Allianz – Țiriac Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost atenționată pentru că nu a exercitat dreptul de vot în cadrul tuturor adunărilor generale ale acționarilor societăților în al căror capital social au fost investite activele fondului de pensii facultative.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.