• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    Regulamentul Delegat (UE) 2024/358 al Comisiei din 29 septembrie 2023 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul Delegat (UE) 2024/358 al Comisiei din 29 septembrie 2023 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

În data de 22.01.2024 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul Delegat (UE) 2024/358 al Comisiei din 29 septembrie 2023 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele privind evaluarea bonității proiectelor de finanțare participativă, stabilirea prețurilor pentru ofertele de finanțare participativă și politicile și procedurile de administrare a riscurilor.

 

Regulamentul menționat anterior intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul Delegat (UE) 2024/358 este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică de la 11 februarie 2024 direct în toate statele membre.

 

Documentul poate fi consultat la următoarea adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400358&qid=1705912904863.