Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 19 februarie 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Regulament pentru modificarea art. 4 alin. (6) din Regulamentul ASF nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013 (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Normă pentru modificarea și completarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B) Autorizare

Aprobarea doamnei Mihaela Drugă pentru un nou mandat în funcția de Membru al Directoratului la societatea Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A.;

Aprobarea domnului Marian Ionel Bacheș pentru un nou mandat în funcția de Director general la societatea Garanta Asigurări S.A.;

Aprobarea doamnei Ramona Maria Bratosin pentru un nou mandat în funcția de Director general adjunct la societatea Garanta Asigurări S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a domnului Mario Ferrero în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Certinvest S.A. de alegere a următoarelor burse/piețe reglementate din state terțe, respectiv New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade – CBOT și ICE Futures US din SUA, London Stock Exchange din Marea Britanie, Toronto Stock Exchange din Canada și Tokyo Stock Exchange din Japonia, în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 82 lit. b) și f) din O.U.G. nr. 32/2012;

Aprobarea solicitării S.A.I. Certinvest S.A. de autorizare a Fondului Deschis de Investiții Certinvest Hot Stocks și înscrierea acestuia în Registrul public al ASF;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Safety Broker de Asigurare S.A. (numire Președinte al Consiliului de Administrație și modificare conținut articole existente);

Aprobarea modificărilor aduse prevederilor articolelor 4 și 17 din Actul constitutiv al societății Willis Tower Watson-Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L. (numire conducător executiv, numire administrator, schimbare sediu social);

Aprobarea modificărilor aduse paragrafului 7.7 al articolului 7 din Actul constitutiv al societății D&CA Insurance Broker S.R.L. (nou mandat în funcția de administrator);

Aprobarea modificărilor aduse preambulului, articolului 5, articolului 15 și articolului 26 din Actul constitutiv al societății PSG Insurance Broker S.R.L.