European Single Electronic Format – ESEF

 
 
 

European Single Electronic Format – ESEF

 ANUNȚ (23.03.2021): A.S.F. a aprobat  Regulamentul ASF nr. 7/2021, care  a fost publicat pe website-ul A.S.F., fiind disponibil aici.

 

 ANUNȚ (19.02.2021):  A.S.F. a amânat cu un an obligativitatea aplicării ESEF pentru emitenții listați pe piața reglementată din România. Mai multe detalii găsiți AICI. 

 

În anul 2013, Directiva privind Transparența (2004/109/CE) a fost completată inclusiv cu prevederi privind transmiterea de către societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața reglementată, începând cu exercițiul financiar  2020, a tuturor rapoartelor financiare anuale într-un format de raportare electronic unic (European Single Electronic Format – ESEF).

În vederea asigurării mijloacelor necesare ducerii la îndeplinire a acestei obligații, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (European Securities and Markets Authority - ESMA) a primit responsabilitatea de a elabora Standardele Tehnice de Raportare (Regulatory Technical Standards - RTS) pentru a aplica acest format electronic de raportare.

Regulamentul delegat al Comisiei (EU) 2018/815 (denumit în continuare RTS privind ESEF) care specifică formatul unic de raportare electronică (ESEF) în care se întocmesc toate rapoartele financiare anuale începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar 2020, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 29 mai 2019 cu termen de intrare în vigoare la 18 iunie 2019.

 

Principalele cerințe ale ESEF:

Toate rapoartele financiare anuale trebuie să fie pregătite în limbajul xHTML sau Extensible Hypertext Markup Language.

Precizare:  xHTML face parte din familia limbajelor de marcare XML și extinde versiunile limbajului Hypertext Markup, utilizat în mare măsură, în limba în care sunt formulate paginile web. Este citibil de om și nu este necesar un mecanism de randare, deoarece poate fi afișat în browserele de internet standard.

 

Rapoartele financiare anuale care conțin situații financiare consolidate IFRS trebuie marcate cu ajutorul etichetelor XBRL.

Precizare: XBRL sau limbajul eXtensible Business Reporting este un standard internațional deschis și, prin urmare, non-proprietate, pentru raportarea afacerilor digitale, gestionat de un consorțiu global nonprofit, XBRL International (https://www.xbrl.org/the-standard/what/ixbrl/). Una dintre caracteristicile sale esențiale este aceea că permite analiza bazată pe software, este bine stabilită și este utilizată într-o serie de jurisdicții și este în prezent singura limbă de marcare adecvată pentru situațiile financiare.

 

Etichetele XBRL trebuie încorporate în documentul xHTML utilizând Inline XBRL

Precizare: Etichetarea înseamnă atribuirea la datele financiare a celui mai adecvat element ales dintr-o taxonomie.

Taxonomia reprezintă un sistem de clasificare utilizat pentru a identifica și structura informația. Taxonomia IFRS, elaborată de Fundația IFRS, enumeră și definește elementele specifice pe care emitenții le pot utiliza pentru a identifica (eticheta) informațiile prezentate în situațiile financiare IFRS. Elementele taxonomiei IFRS sunt obținute din (1) Standardele IFRS și (2) practicile comune de raportare.

 În cazul nostru, taxonomia care trebuie utilizată este taxonomia ESEF, care se bazează pe Taxonomia IFRS la care se adaugă un set restrâns de elemente apreciate de ESMA ca fiind relevante.

Etichetele XBRL vor fi încorporate în documentul xHTML utilizând tehnologia Inline XBRL. Inline XBRL permite ca datele marcate să fie combinate cu o prezentare lizibilă de om a unui raport, care este sub controlul elaboratorului.

 

Taxonomia care trebuie utilizată este taxonomia ESEF.

Precizare: Atunci când se face publicarea marcărilor (destinate atât ca cifre din situațiile financiare primare cât și cele prezentate în note), formatorii trebuie să le marcheze cu elementul de taxonomie care are cel mai apropiat sens contabil pentru divulgarea marcată. În cazul în care elementul de taxonomie cel mai apropiat denaturează semnificația contabilă a divulgării, emitenții trebuie să creeze un așa numit element taxonomie extinsă. Extensiile permit emitenților să eticheteze informații care sunt unice despre o companie și, prin urmare, nu pot fi găsite în taxonomia de bază.

 

Pentru a putea realiza un echilibru între comparabilitate și acuratețea datelor prezentate, atunci când se creează un element taxonomic extins specific pentru entitate, ESEF impune, de asemenea, ca elementele taxonomiei extinse să fie ancorate la elementul de taxonomie de bază care are cel mai apropiat sens contabil.

 

Precizare: Ancorarea înseamnă a crea o  "legătură", printr-o relație XBRL. Această cerință se datorează necesității de a oferi utilizatorilor finali o mai bună înțelegere a semnificației elementelor de extindere și de a facilita utilizarea lor în analiza datelor pe scară largă. Manualul de raportare ESEF oferă câteva exemple concrete de extensii și de ancorare, inclusiv îndrumări atât pentru cei care pregătesc, cât și pentru furnizorii de software.

 

Pentru a veni în ajutorul emitenților care vor raporta în acest format, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (European Securities and Markets Authority -ESMA)  a finalizat un manual de implementare a limbajului ESEF, care poate fi consultat  pe site-ul ESMA  AICI

Totodată, informații suplimentare pot fi regăsite accesând linkurile:

 În considerarea aspectelor prezentate, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața reglementată au obligația de a asigura respectarea cerințelor de raportare privind ESEF, respectiv asigurarea transmiterii, începând cu exercițiul financiar  2020, a tuturor rapoartelor financiare anuale într-un format de raportare electronic unic (European Single Electronic Format – ESEF)