Sisteme raportări electronice

SSER (Sistem de supraveghere electronică prin raportări)

 

 

Legislaţie

Regulamentul nr.27/2010 (forma consolidată, 2021) privind supravegherea electronică prin raportări.

Regulamentul 5/2021 de modificare și completare a Regulamentului CNVM nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă ANEXA 1, ANEXA 2, ANEXA 3

Accesare S.I.
Cum obţin cont de acces?

 Adresa de înaintare și convenția privind utilizarea sistemului de raportare SSER, întocmite în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 27/2010, după caz, se transmit prin e-mail, la adresa office@asfromania.ro sau ERegistratura@asfromania.rosemnate olograf, scanate în format PDF sau cu semnătură electronică calificată validă şi marcate temporal.

ASF încurajează transmiterea tuturor documentelor cu semnătură electronica calificată!

Ulterior, pe baza datelor comunicate, persoanele din cadrul entității raportoare (angajații desemnați pentru utilizarea SSER) vor primi de la A.S.F., pe adresele de email indicate in anexa nr. 1, contul de acces format din numele de utilizator şi parolă pentru SSER. 

   
Contact

Problemele întâmpinate de entitățile raportoare care transmit raportări în forma electronică conform Regulamentului nr. 27/2010, cu modificările si completărilor ulterioare, vor fi comunicate ASF, după cum urmează:

 -   pentru aspecte tehnice legate de platforma SIR (raportările transmise de emitenți): suport.emitenti@asfromania.ro ,

 -   pentru aspecte ce țin de obligațiile de raportare ale emitenților, la numerele de telefon: 021.659.64.71 - pentru raportările curente și 021.659.62.99 - pentru raportările periodice,

 -   pentru aspecte tehnice legate de platforma SIF/SSER/ReSE (raportările transmise de celelalte entități raportoare): suport.intermediari@asfromania.ro ,

 -    pentru aspecte ce din de obligațiile de raportare a celorlalte entități raportoare, la numărul de telefon: 021.659.63.70 si/sau la adresa de email ssp.dsc@asfromania.ro .    

SIR (Sistem informatic de raportare)

 

Legislaţie

Regulamentul nr.27/2010 (forma consolidată, 2021) privind supravegherea electronică prin raportări.

Regulamentul 5/2021 de modificare și completare a Regulamentului CNVM nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă ANEXA 1, ANEXA 3

Prerechizite
instalare
Internet Explorer 
Office pentru xls
Accesare S.I.
Cum obţin cont de acces?

Linkul de acces al SIR este următorul: https://sir.asfromania.ro

Adresa de înaintare și convenția privind utilizarea sistemului de raportare SIR, întocmite în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 1 și 3 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 27/2010, după caz, se transmit prin e-mail, la adresa office@asfromania.ro sau ERegistratura@asfromania.rosemnate olograf, scanate în format PDF sau cu semnătură electronică calificată validă şi marcate temporal.

ASF încurajează transmiterea tuturor documentelor cu semnătură electronica calificată!

Ulterior, pe baza datelor comunicate, persoanele din cadrul entității raportoare (angajații desemnați pentru utilizarea SIR) vor primi de la A.S.F., pe adresele de email indicate in anexa nr. 1, contul de acces format din numele de utilizator şi parolă pentru SIR.

 

Contact

Pentru aspecte tehnice legate de platforma SIR (raportările transmise de emitenți): suport.emitenti@asfromania.ro ,

pentru aspecte ce țin de obligațiile de raportare ale emitenților, la numerele de telefon: 021.659.64.71 - pentru raportările curente și 021.659.62.99 - pentru raportările periodice.


 

 

ReSE 3 (Raportări electronice cu Semnătură Electronică)

Legislaţie Regulamentul nr.27/2010 (forma consolidată, 2021) privind supravegherea electronică prin raportări.

Regulamentul 5/2021 de modificare și completare a Regulamentului CNVM nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, cu modificările și completările ulterioare
Prerechizite instalare Client Mail
Office pentru xls
Aplicaţie pentru creat pdf

Contact

Pentru aspecte tehnice legate de platforma SIF/SSER/ReSE (raportările transmise de celelalte entități raportoare): suport.intermediari@asfromania.ro,

pentru aspecte ce țin de obligațiile de raportare a celorlalte entități raportoare, la numărul de telefon: 021.659.63.70 si/sau la adresa de email ssp.dsc@asfromania.ro.