• Acasa Discursuri/ Prezentări/ Interviuri
    Declarațiile domnului Gabriel Grădinescu, vicepreședinte ASF, sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, privind subscrierea și răscumpărarea titlurilor prin internet

Declarațiile domnului Gabriel Grădinescu, vicepreședinte ASF, sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, privind subscrierea și răscumpărarea titlurilor prin internet

Aşa cum am precizat şi la ultima mea întâlnire cu reprezentanţii pieţei de capital, în cadrul conferinţei organizate de către Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF), am reuşit să aprobăm şi să lansăm Regulamentul privind procedura de subscriere şi răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

Reamintesc faptul că acest regulament introduce o serie de prevederi noi, după cum urmează:

  •  Simplificarea circuitului documentelor transmise letric de către investitori la primul contact cu entitatea, prin introducerea posibilității de a transmite documentele de identificare și în format digital;
  •  Posibilitatea utilizării unei aplicații informatice care poate identifica o persoană (ex. prin identificare pe bază de amprente digitale, recunoaștere facială sau scanare de iris, fără ca lista să fie exhaustivă), cu obligația ca SAI/ societatea de investiții autoadministrată să stocheze acordul de voință a investitorului sau potențialului investitor, ce intră în relații contractuale la distanță, pe un suport durabil
  • Înscrierea în cadrul aplicației mobile sau al site-ului care găzduiește platforma electronică care oferă accesul la subscrierea şi răscumpărarea titlurilor de participare prin internet, a mențiunii că respectivul O.P.C. este autorizat de A.S.F, inclusiv prin precizarea numărului de decizie și numărului de înscriere în Registrul public al ASF-SIIF;

Sunt încredințat că toate aceste elemente noi vor conduce la dezvoltarea pieței de capital prin creșterea numărului de conturi de retail. Misiunea noastră este de a continua procesul de informatizare și dezvoltare de aplicații IT astfel încât să realizăm dezideratul „ Piața de Capital la un click distanț