• Acasa Discursuri/ Prezentări/ Interviuri
    Poziția ASF referitoare la adoptarea proiectului de lege nr. 374/2019, ce are ca scop reglementarea fondurilor de investiții alternative (FIA), oferită la solicitarea ziarului Bursa

Poziția ASF referitoare la adoptarea proiectului de lege nr. 374/2019, ce are ca scop reglementarea fondurilor de investiții alternative (FIA), oferită la solicitarea ziarului Bursa

Autoritatea de Supraveghere Financiară salută adoptarea astăzi, 27 noiembrie 2019, a proiectului de lege nr. 374/2019, ce are ca scop reglementarea fondurilor de investiții alternative (F.I.A.) în ceea ce privește organizarea, funcționarea, precum și obligațiile de transparență aferente acestor tipuri de entități (care se clasifică în F.I.A. de tip contractual și F.I.A. de tip societate de investiții).

Proiectul de act normativ este o componentă importantă din strategia multianuală a Autorității de Supraveghere Financiară de elaborare a unui cadru legal mai suplu referitor la funcţionarea organismelor de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (A.O.P.C.).

Totodată, subliniem faptul că acest proiect de act normativ a fost întocmit cu luarea în considerare a următoarelor obiective:

- Reclasificarea tipurilor de F.I.A. în funcție de tipurile de investitori eligibili (profesionali sau de retail), categoriile de active, precum și limitele investiționale aferente;

- Corelarea cadrului legal național în materie de F.I.A. cu practica existentă în alte state membre cu piețe de capital mature, precum Franța, Irlanda și Luxemburg;

- Crearea de noi mecanisme de finanțare a economiei prin configurarea de noi tipuri de fonduri de investiții, cu strategii de investiții specifice, armonizate cu practica europeană în materie;

- Protecția micilor investitori prin instituirea de noi reguli prudențiale referitoare la investițiile permise categoriilor de F.I.A. destinate acestora.

Mai mult, considerăm că necesitatea de elaborare a acestui proiect de lege este fundamentată de nevoia de diversificare a categoriilor de organisme de plasament colectiv de tip F.I.A. care să corespundă cerințelor investitorilor din România și din alte state membre.

Anticipăm că diversificarea tipurilor de organisme de plasament colectiv de tip F.I.A. va permite investitorilor din România să își majoreze la rândul lor investițiile și să crească volumul acestora.

În încheiere, precizăm că ulterior intrării în vigoare a prezentului proiect de act normativ, Autoritatea de Supraveghere Financiară va proceda la emiterea reglementărilor în vederea configurării cadrului legislativ secundar necesar aplicării noilor dispoziții legale.