• Acasa Discursuri/ Prezentări/ Interviuri
    Interviu acordat de domnul Gabriel Grădinescu, vicepreședinte ASF, sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, publicației FINANCIAL INTELLIGENCE , referitor la legea fondurilor de investiții alternative

Interviu acordat de domnul Gabriel Grădinescu, vicepreședinte ASF, sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, publicației FINANCIAL INTELLIGENCE , referitor la legea fondurilor de investiții alternative

Gabriel Grădinescu, ASF: Principalele zone de impact ale legii fondurilor de investiții alternative vor fi în domeniul imobiliar și al fondurilor cu capital privat

 

 

Cum vedeti evolutia pietei de capital in 2020, din punct de vedere al reglementatorului /supraveghetorului?

Gabriel Grădinescu: În perspectiva anului 2020, consider că piața locală de capital va înregistra o tendință pozitivă de consolidare, în linie cu mandatul ASF de sprijinire a dezvoltării acestui domeniu important de finanțare a economiei naționale. Mai mult, opinez că noile tehnologii vor contribui din ce în ce mai mult la segmentarea pieței financiare non-bancare. ASF s-a raliat deja acestei realități economice, inclusiv prin emiterea unor reglementări secundare referitoare la distribuția prin internet a titlurilor de participare ale OPCVM „la un click distanță”.

Care au fost evenimentele care au marcat acest an?

Gabriel Grădinescu: Pentru piața românească de capital, consider că știrea centrală adusă de anul 2019 a fost legată de anunțul furnizorului global de indici FTSE Russell din luna septembrie de recunoaștere a încadrării Bursei de Valori București (BVB) în categoria de piețe emergente începând cu luna septembrie a anului următor. Anunțul reprezintă încununarea efortului multianual al BVB, al asociațiilor profesionale și de investitori și, cu permisiunea dumneavoastră, și al ASF, de obținere a acestei recunoașteri oficiale, pe o considerăm foarte utilă, mai ales din perspectiva creșterii alocării deținute de companiile din țara noastră în portofoliile investitorilor instituționali internaționali. Prin urmare, anticipez o mai mare vizibilitate a României la nivel mondial pe „radarul” investițional al marilor investitori profesionali, această decizie a FTSE Russel fiind de astfel și o modalitate directă de a atrage la bursa locală a unor noi categorii de investitori, care în prezent nu investesc în piețele de frontieră.

De asemenea vă asigur că vom continua să urmărim cu maxim interes deciziile, ce ar putea fi luate în anul 2020 de către MSCI privind o posibilă încadrare similară a Bursei de la București în aceeași categorie a piețelor emergente.

Cum le răspundeți criticilor la adresa conducerii ASF?

Gabriel Grădinescu: N-am sa le raspund cum le-a raspuns Mihai Eminescu in poezia cu acelasi nume “Criticilor mei“. Voi aborda aceasta problema mai pragmatic si anume scotand in evidenta faptele.

In general, interesul aratat de unele persoane care au lucrat in sistem fata de evolutia pietei de capital nu poate fi decat salutat, atat timp cat nu interfereaza cu interesul personal. Pe de alta parte un sistem nu poate fi schimbat decat din interior, iar pentru aceasta iti trebuie timp. 

Referitor la Raportul care urmeaza a fi intocmit de catre ASF pentru anul 2019 acesta va cuprinde cu siguranta urmatoarele aspecte demne de mentionat :

  1. Aportul substantial adus de ASF la promovarea BVB la statului de Piata Emergenta prin proiecte legislative menite să asigure suportul pentru dezvoltarea şi promovarea pieţei de capital, prin implicarea în diverse proiecte educaţionale şi prin sprijinirea oricăror alte măsuri menite să atragă noi emitenţi şi instrumente financiare pe piaţa de capital;
  2. Emiterea Regulamentului nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. Aici sunt detaliate formalitățile necesare pentru deschiderea unui cont și pentru acordarea posibilității unui client al unei SSIF de a tranzacționa instrumente financiare on line, sistemele informatice și verificările pe care trebuie să le facă o societate de servicii de investiții financiare pentru a garanta siguranța unor astfel de tranzacții;
  3. Emiterea Regulamentului privind procedura de subscriere şi răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, şi pentru completarea art. 41 din Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative;
  4. Elaborarea proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2402/2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea;
  5. Emiterea Regulamentului ASF nr. 4/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificatele de deposit;
  6. Emiterea Regulamentului A.S.F. nr. 12/2018  privind punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP);
  7. Elaborarea Proiectului de Lege privind fondurile de investiții alternative ce a fost fundamentată de nevoia de diversificare a categoriilor de organisme de plasament colectiv de tip F.I.A. care să corespundă cerințelor investitorilor din România, proiect de act normativ ce stabilește inclusiv bazele unei surse alternative de finanțare a investițiilor în întreprinderi mici și mijlocii având activități de producție, comerț sau prestări de servici în diverse sectoare economice din România. Consider ca aceasta lege este una dintre cele mai bune legi la care ASF si-a adus contributia. Dovada este structura votului din Parlament unde nu s-a inregistrat niciun vot impotriva sau de abtinere. Sunt mandru de acest scor si va comunic faptul ca a  fost rezultanta deschiderii de care am dat dovada in tot acest timp, luand in consideratie fiecare propunere venita din piata de capital;
  8. Demararea procedurilor de infiintare CCP , acesta fiind unul dintre obiectivele proiectului STEAM in conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr.648/2012 (EMIR). Afirm cu toata seriozitatea ca toti membrii Consiliului de Adminitratie au fost alaturi de acest obiectiv major. Am mai spus-o si o mai spun si acum ca inființarea unei contrapărți centrale în România ar conduce la creșterea gradului de competitivitate al pieței de capital românești, oferind participanților la piață o serie de avantaje care decurg din existența unei infrastructuri puternice pentru operațiunile post-tranzacționare, materializate într-un sistem financiar solid caracterizat printr-un risc sistemic redus și într-un nivel scăzut de capital care ar trebui indisponibilizat de participanți pentru acoperirea marjelor necesare în operațiunile de tranzacționare.

Anul 2019 a fost cel mai bun an din istoria pietei de capital in ceea ce priveste numarul de emisiuni de obligatiuni, fapt constatat si de catre domnul Lucian Anghel – Presedintele BVB, dovedind inca o data ca ASF a creat in timp un mediul prielnic dezvoltarii afacerilor.

Si toate acestea doar pentru Piata de Capital, celelalte 2 sectoare de activitate avand inregistrate la randul lor rezultate demne de luat in seama.

Dupa cum puteti vedea, am avut realizari in anul 2019 chiar daca unii nu pot sau nu vor sa observe. Pentru mine este important ca am deschis calea spre dialog cu entitatile si organizatiile din piata de capital si ca am formalizat intalnirile cu acestia, considerand ca doar in acest mod putem depasi barierele dintre noi.

Ce initiative mai aveti in vedere pentru anul viitor?

Gabriel Grădinescu: Din punct de vedere al arhitecturii de piață, consider că operaționalizarea efectivă a Contrapărții Centrale înființată în luna noiembrie a.c., ca inițiativă a Bursei de Valori București (CCP.RO), va contribui la dinamizarea tranzacțiilor bursiere locale și la creșterea încrederii investitorilor instituționali în mecanismelor locale de tranzacționare. Așa cum am mai declarat, înființarea şi consolidarea Contrapărţii Centrale reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale autorității, sens în care vom acorda în continuare întregul sprijin necesar pentru realizarea acestei infrastructuri financiare importante. Proiectul unei CCP românești este relevant în special cu privire la intenția anunțată a operatorului de piață de a operaționaliza o nouă piață locală de instrumente financiare derivate.

Din punct de vedere a legislației locale aferente pieței de capital, ASF urmează să emită legislația secundară în aplicarea proiectului de lege privind reglementarea fondurile de investiții alternative, aflat în prezent în procedura de promulgare (Plx. 374/2019).  

Totodată, pentru anul următor, avem în vedere promovarea unui nou proiect de lege de modificare a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și a O.U.G. nr. 32/2012, prin care vor fi introduse prevederi naționale referitoare la domeniul securitizării, precum și unele ajustări corespunzătoare derivate din acquis-ul comunitar.

În mod similar, pachetul european legislativ CBDF (cross-border distribution of funds, ce conține Regulamentul UE nr. 1156/2019 și Directiva UE nr. 1160/2019) va necesita, din partea ASF, un efort susținut de modificare corespunzătoare a reglementărilor în domeniul vânzării transfrontaliere de titluri de participare ale OPC. Vom consulta, ca de obicei, reprezentanții asociațiilor profesionale, privind modalitatea optimă de preluare și aplicare a acestor noi reglementări comunitare în România.

Totodată anul 2020 are potențialul de a deveni anul consacrării investițiilor sustenabile, în condițiile în care în data de 09.12.2019 au fost publicate două noi regulamente europene privind finanțarea durabilă, cu impact asupra domeniului de activitate a participanților la piață și al indicilor UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică sau indicilor de referință UE aliniați acordului climatic de la Paris. ASF analizează integrat impactul acestor reglementări europene pentru a identifica modalitatea optimă de aplicare a acestora și a emite eventuale prevederi naționale pentru piața românească, în baza principiului proporționalității.

Totodată, ca urmare a participării mele la reuniunile periodice ale forului decizional al ESMA, nu pot să nu observ tranziția susținută a efortului autorității europene de la emiterea de ghiduri, opinii tehnice și documente de întrebări și răspunsuri la monitorizarea convergenței în supravegherea piețelor de capital comunitare.

Ce impact va asteptati sa aiba legea fondurilor de investiții alternative?

Gabriel Grădinescu: Mă bucur că mi-ați adresat această întrebare. Această lege viitoare reprezintă un pilon important al strategiei ASF privind reconfigurarea pieței locale de AOPC. Precum știți, această inițiativă a ASF a făcut parte din proiectul mai amplu al autorității denumit STEAM (demarat încă din anul 2014). Anticipez un impact pozitiv al legii viitoare în piața locală, în condițiile în care primele ecouri după aprobarea sa în Parlament au fost în general pozitive. Ca opinie personală, consider că principalele zone de impact ale legii vor fi în domeniul imobiliar (prin crearea noi categorii de FIA specializate în investiții imobiliare, ce vor putea fi accesibile inclusiv micilor investitori, cu respectarea unor condiții prudențiale) și al fondurilor cu capital privat (de tip private-equity) destinate investitorilor profesionali (ce pot constitui un motor suplimentar de finanțare a IMM-urilor locale, complementar cu business angels).  

Ati spus ca piata de capital trebuie sa fie la un click distanta. In ce stadiu suntem cu privire la acest deziderat?

Gabriel Grădinescu: Asa este, am spus acest lucru si continut sa cred in proiectul “ Piata de Capital la un CLICK distanta !”. Am inceput cu emiterea regulamentului de deschidere online a conturilor si am continuat cu regulamentul de procedura de subscriere şi răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv. Avem un plan impreuna cu conducerea BVB de a ajuta piata cu programe IT auditate care sa faciliteze deschiderea de conturi online. De asemenea va aduc la cunostinta ca am inceput sa autorizam firme de fintech care doresc sa fie participle pe piata de capital din Romania.

In incheierea interviului doresc sa va urez atat dumneavoastra cat si cititorilor dumneavoastra un nou an mai prosper si multa sanatate!