• Acasa Consiliul ASF
    ANUNȚ referitor la obligația de conformare cu prevederile Ordinulului ANAF nr. 3/2021

ANUNȚ referitor la obligația de conformare cu prevederile Ordinulului ANAF nr. 3/2021

În atenția entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF, care intră în categoria instituțiilor financiare raportoare definite în cadrul Capitolului IX din Ordinul MFP nr.1939/2016.

Vă învederăm cu privire la obligația de conformare cu prevederile Ordinulului ANAF nr. 3/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare, publicat  în Monitorul Oficial al României nr. 33, Partea I, în data de 12 ianuarie 2021.