Anunțuri MIFID II/ MIFIR

 

 REGULAMENTUL MiFIR revizuit a intrat în vigoare din data de 28 martie 2024. Termenul de transpunere a prevederilor Directivei MiFID II revizuite, în legislația națională, este septembrie 2025. Având în vedere comunicatul Comisiei Europene  și  comunicatul ESMA pe perioada de tranziție, până la intrarea în vigoare a standardelor tehnice emise în baza MiFIR și MiFID II revizuite, se vor aplica în continuare standardele tehnice emise în aplicarea MiFIR ȘI MiFID II, ce au fost în vigoare înainte de 28 martie 2024.

Ca urmare a schimbărilor ce vor surveni la nivelul multor standarde tehnice/sisteme IT/ registre ESMA, Autoritatea Europeană de Valori Mobiliare și Piețe are, pe site-ul propriu, o secțiune special dedicată informărilor vizând MiFID II /MiFIR revizuite.

 

***

ANUNȚ privind publicarea de către ESMA în data de 12.07.2023 a unei Declarații publice vizând riscurile ce apar din împrumutul de titluri de valoare în legătură cu instrumentele financiare ale clienților de retail și clarificarea anumitor cerințe importante MiFID II privind protecția investitorilor.

***

ESMA a publicat pe site-ul acesteia o declarație prin intermediul căreia se subliniază riscurile legate de împrumutul de titluri de valoare. Declarația are în vedere anumite cerințe MiFID II importante incidente acestei activități și abordează două practici îngrijorătoare observate în piață:

-  practica firmelor de a reține veniturile generate de împrumutul  titlurilor de valoare ale clienților lor de retail, considerând că aceștia beneficiază în continuare de avantajele oferite de costurile de executare mai mici. Declarația clarifică faptul că clienții ale căror instrumente financiare sunt împrumutate și care, prin urmare, suportă un risc relevant, ar trebui să primească randamentele generate de această activitate (fără costuri și o marjă de profit echitabilă și proporțională).

-  practica firmelor de a solicita consimțământul expres al clienților lor pentru împrumutul de titluri de valoare prin intermediul acordului cu documente generale, cum ar fi termenii și condițiile generale, fără a evidenția consimțământul specific necesar pentru împrumutul de titluri de valoare. În astfel de situații, este posibil ca clienții să nu fie suficient de conștienți de consimțământul dat pentru această activitate; prin urmare, declarația clarifică faptul că consimțământul necesar nu poate fi dat prin acceptarea de către clienți a termenilor și condițiilor generale ale firmelor.

 

Declarația ESMA (ESMA35-335435667-4342) poate fi accesată AICI (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-07/ESMA35-335435667-4342_-_Public_Statement_securities_lending.pdf ).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ privind publicarea de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) în data de 25.05.2023 a unei declarații publice prin care avertizeză investitorii cu privire la riscurile care apar atunci când firmele de investiții oferă atât produse și/sau servicii reglementate, cât și nereglementate.

In cadrul declarației se reamintesc obligațiile firmelor de investiții conform MiFID de a acționa onest, echitabil şi profesionist, intr-o modalitate care să corespundă cel mai bine intereselor clienţilor, și de a oferi informații corecte, clare şi neînşelătoare. Declarația stabilește, de asemenea, modul în care firmele de investiții ar putea realiza acest lucru atunci când furnizează produse sau servicii nereglementate în paralel cu oferta lor reglementată.

ESMA recomandă firmelor de investiții să ia în considerare impactul pe care activitățile lor nereglementate îl poate avea asupra activității totale și să îl includă în sistemele de administrare a riscurilor și politicilor.

Declarația ESMA (ESMA35-36-2813) poate fi accesată AICI.

 

26.05.2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ ESMA privind organizarea unei dezbateri publice pe tema revizuirii Ghidului ESMA privind cerinţele de guvernanţă a produselor MiFID II.

Dezbaterea publică cu privire la acest proiect se va desfășura miercuri, 14 septembrie, între orele 10:30-12:30, on-line.

Alte informații, inclusiv cu privire la modalitatea de înregistrare pentru participarea la eveniment, sunt disponibile pe site-ul ESMA AICI

Proiectul de revizuire a Ghidului ESMA privind cerinţele de guvernanţă a produselor MiFID II este supus în prezent consultării publice, părțile interesate putând să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare până pe data de 7 octombrie 2022.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ privind publicarea de către Comisia Europeană a unui chestionar cu privire la opțiunile de îmbunătățire a evaluării caracterului adecvat și corespunzător. Documentul poate fi accesat AICI 

Părțile interesate pot completa chestionarul până pe data de 21 martie 2022.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) a anunțat organizarea unei dezbateri publice pe tema proiectului de Ghid ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID II privind adecvarea.

Dezbaterea publică cu privire la acest proiect de ghid se va desfășura vineri, 18 martie, între orele 10:00-12:00, on-line.

Alte informații, inclusiv cu privire la modalitatea de înregistrare pentru participarea la eveniment, sunt disponibile pe site-ul ESMA la adresa: https://www.esma.europa.eu/press-news/hearings/open-hearing-consultation-guidelines-certain-aspects-mifid-ii-suitability

Proiectul de Ghid ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID II privind adecvarea ESMA este supus în prezent consultării publice, părțile interesate putând să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare până pe data de 27 aprilie 2022.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) a publicat Consultarea pe marginea proiectului de Ghid ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID II privind adecvarea.

Documentul poate fi accesat AICI 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA)  a publicat Consultarea pe marginea documentului Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and execution-only requirements

Documentul poate fi accesat AICI 

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare până pe data de 29 aprilie 2021

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA)  a publicat, în data de 08.07.2020, seturile actualizate de Întrebări și răspunsuri privind transparența și structurile pieței conform MiFID II și MiFIR. Mai multe detalii găsiți AICI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESMA a publicat,în data de 29.05.2020, seturile actualizate de Întrebări și răspunsuri privind transparența și structurile pieței conform MiFID II și MiFIR. Mai multe detalii găsiți AICI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESMA a publicat, în data de 28.05.2020,  setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind protecția investitorilor conform MiFID II. Mai multe detalii găsiți AICI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ: ESMA a publicat AICI setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind protecția investitorilor conform MiFID II și MiFIR. Documentul a fost publicat la data de 04.12.2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ: ESMA a publicat AICI setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind raportarea datelor conform MiFIR  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ:  ESMA a publicat AICI  setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind raportarea datelor conform MiFIR  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ privind publicarea de către ESMA a consultării privind Ghidul cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID II privind funcţia de asigurare a conformităţii. Documentul poate fi accesat AICI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ:  ESMA  a publicat, în data de 03.06.2019, setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind transparența conform MiFID II și MiFIR. Acesta este disponibil AICI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ:  ESMA  a publicat setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind protecția investitorilor conform MiFID II și MiFIR (Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics), publicat pe site-ul ESMA în data de 29.05.2019 AICI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ:  ESMA a publicat, în data de 29.05.2019, o declarație publică privind impactul Brexit asupra obligației de tranzacționare a acțiunilor conform articolului 23 din MiFIR  AICI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANUNȚ: ASF a publicat  astăzi, 25.04.2019, documentul Întrebări și Răspunsuri privind anumite aspecte legate de desfășurarea activității de distribuție a unităților de fond de către instituțiile de credit ca activitate delegată din partea unei societăți de administrare a investițiilor. Acesta este disponibil AICI .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANUNȚ:  ESMA a publicat setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind transparența conform MiFID II.  Acesta este disponibil pe site-ul ESMA AICI.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANUNȚ:  ESMA a publicat o bază de date pentru MiFID II și MiFIR care facilitează accesul interactiv la măsurile europene de nivel 2 și 3 emise în legătură cu cele două reglementări europene de nivel 1:Mai multe detalii găsiți pe siteul ESMA AICI.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANUNȚ: În data de 31 ianuarie 2019, ESMA a publicat Decizia de reînnoire a restricționării temporare privind comercializarea, distribuția sau vânzarea de CFD-uri către clienții de retail
Informații suplimentare se regăsesc pe pagina de internet a ESMA AICI *** ANUNȚ: 

In data de 30 ianuarie 2019 ESMA, a publicat setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind regimul de transparență MiFID II/MiFIR, cuprinzând actualizări în ceea ce privește planul de acțiune și calculele privind operatorii independenți

Informații suplimentare se regăsesc pe pagina de internet a ESMA AICI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ: ESMA a adoptat măsurile finale privind intervenția pe produs în ceea ce privește CFDs și opțiunile binare.  Măsurile au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pe data de 1 iunie 2018 și se aplică începând cu data de 2 iulie 2018 pentru opțiunile binare și cu data de 1 august 2018 pentru CFDs, după cum urmează :

1. Opțiuni binare (începând cu 2 iulie 2018): interzicerea marketingului, distribuției sau vânzării de opțiuni binare către investitorii de retail; și

2. Contractele pentru diferență (începând cu 1 august 2018): o restricție în marketingul, distribuția sau vânzarea CFDs către investitorii de retail.

ESMA a adoptat aceste măsuri în limbile oficiale ale UE și vor rămâne în vigoare pentru o perioadă de 3 luni de la data aplicării.

Informații suplimentare se regăsesc pe pagina de internet a ESMA, AICI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ:  În data de 1 iunie 2018, ESMA a publicat o serie de Q&As privind măsurile ESMA de intervenție temporară pe produs referitoare la marketingul, distribuția sau vânzarea de CFDs și opțiuni binare către clienții de retail în baza art. 40 din Regulamentul (UE) nr.600/2014 (MiFIR).

Informații suplimentare se regăsesc pe pagina de internet a ESMA AICI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESMA a publicat, în perioada 25 – 30 mai 2018, următoarele seturi de Întrebări și răspunsuri actualizate, astfel:

1. Întrebările și răspunsurile privind raportarea datelor conform MiFIR pot fi citite AICI

 2. Întrebările și răspunsurile privind transparența și structura pieței conform MiFIDII pot fi citite AICI

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESMA a publicat, în perioada 23-28 martie 2018, următoarele seturi de întrebări și răspunsuri:

  1.  În data de 28 martie 2018, ESMA a publicat setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind transparența și structura pieței conform MiFID II  AICI   
  2.  În data de 27 martie 2018, ESMA a publicat setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind aspecte legate de derivatele pe mărfuri conform MiFID II  AICI  
  3.  În data de 23 martie 2018, ESMA a publicat setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind aspecte legate de protecția investitorilor conform MiFID II și MiFIR  AICI   


***


Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) a publicat pe site-ul propriu un anunţ referitor la stadiul activităţii sale în legătură cu furnizarea de contracte pe diferenţe (CFD), inclusiv rolling spot forex şi opţiuni binare clienţilor de retail. Anunţul poate fi vizualizat AICI .


***

ESMA a publicat, în data de 18 decembrie 2017, următoarele seturi de Întrebări și Răspunsuri privind MiFID II și MiFIR:

1. Întrebări și răspunsuri privind aspecte legate de piețele secundare și protecția investitorilor conform MiFID II   AICI

2. Întrebări și răspunsuri privind transparența și structura pieței conform MiFID II  AICI

3. Întrebări și răspunsuri privind aspecte legate de protecția investitorilor conform MiFID II și MiFIR  AICI

4. Întrebări și răspunsuri privind raportarea datelor conform MiFIR  AICI

 

***

În data de 15 noiembrie 2017, ESMA a publicat documentul actualizat Întrebări și răspunsuri privind transparența conform MiFID II.
Documentul poate fi consultat AICI .


***

În data de 15 noiembrie 2017, ESMA a publicat documentul actualizat Întrebări și răspunsuri privind aspecte legate de structura pieței conform MiFID II.

Documentul poate fi consultat AICI .

***

În data de 14 noiembrie 2017, ESMA a publicat documentul actualizat Întrebări și răspunsuri privind derivatele pe mărfuri conform MiFID II.

Documentul poate fi consultat AICI .

***

În data de 14 noiembrie 2017, ESMA a publicat documentul actualizat Întrebări și răspunsuri privind raportarea datelor conform MiFIR.

Documentul poate fi consultat AICI


***

În data de 10 noiembrie 2017, ESMA a publicat documentul actualizat Întrebări și Răspunsuri privindprotecția investitorilor conform MiFID II și MiFIR. Documentul poate fi consultat AICI .


***


În data de 4 octombrie 2017, ESMA a publicat documentul actualizat de Întrebări și Răspunsuri privind derivatele pe mărfuri conform MiFID II și MiFIR.

Documentul poate fi consultat AICI

***

În data de 3 octombrie 2017, ESMA a actualizat 3 Seturi de Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind punerea în aplicare a MiFID II și MiFIR referitoare la:

1. structura pieței  AICI.
2. transparență AICI. 
3. protecția investitorilor AICI


***

În data  de 12.09.2017, ESMA a publicat documentul actualizat de Întrebări și Răspunsuri privind implementarea MiFID II. Documentul poate fi consultat AICI

În data de 06.06.2017, ESMA a emis o actualizare a Setului de Întrebări și  Răspunsuri (Q & A) privind protecția investitorilor în contextul MiFID II și MiFIR, pe care o puteti citi AICI

***

ANUNȚ:  În data de 05.04.2017, ESMA a emis o actualizare a  Setului de Întrebări și  Răspunsuri (Q & A) privind elementele de structură a pieței în contextul MiFID II și MiFIR. Textul integral al documentului menționat poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI

 ***
ANUNȚ:  În data de 05.04.2017, ESMA a emis o actualizare a  Setului de Întrebări și  Răspunsuri (Q & A) privind instrumentele derivate de mărfuri.

Textul integral al documentului menționat poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI 

***

ANUNȚ: În data de 05.04.2017, ESMA a emis o actualizare a  Setului de Întrebări și Răspunsuri (Q & A) privind aspecte legate de transparență.
Textul integral al documentului menționat poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI

***


ANUNŢ:
 În data de 04.04.2017, ESMA a emis o actualizare a Setului de Întrebări și  Răspunsuri (Q & A) privind protecția investitorilor. Textul integral al documentului menționat poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI

***

ANUNŢ: În data de 11.10.2016, ESMA a emis o actualizare a  Setului de Întrebări și Răspunsuri (Q & A) privind prestarea de servicii și alte activități de investiții în legătură cu CFD-urile și alte produse speculative către investitorii de retail.

Textul integral al documentului menționat poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI

***


ANUNŢ: În data de 19.12.2016, ESMA a publicat un nou Set de Întrebări și Răspunsuri (Q & A) pe tema instrumentelor financiare derivate pe mărfuri în contextul MIFID II

Textul integral al documentului menționate poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA  AICI.

***

ANUNȚ:  În data de 16.12.2016 , ESMA a emis o actualizare a Setului de Întrebări și Răspunsuri (Q & A) cu privire la problematicile legate de  de protecțiea investitorilor în contextul   (MIFID II/ MIFIR).

Textul integral al documentului menționate poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI .

***

ANUNȚ: În data de 19.12.2016, ESMA a actualizat două Întrebări și Răspunsuri (Q & A) privind aspectele legate de calendarul de aplicare a derogărilor de la cerințele de transparență conform MIFID II.

Textul integral al documentului menționate poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI 

***

ANUNŢ: În data de 18.11.2016, ESMA a emis o actualizare a Setului de Întrebări și Răspunsuri (Q & A-MIFID II/MIFIR) privind transparența și structura pieței.

Documentele pot fi consultate AICI . 

***

09.11.2016

ANUNŢ: În data de 04.10.2016, ESMA a emis o actualizare a  Setului de Întrebări și Răspunsuri (Q & A) privind regimul aplicabil operatorilor independenți.

Textul integral al documentului menționate poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA, AICI

***

02.11.2016 

ANUNȚ privind elaborarea de către ESMA a instrucțiunilor privind evaluare membrilor  organe de conducere

Textul integral al documentului menționate anterior poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA, AICI .

ESMA invită părțile interesate să transmită comentarii în legătură cu aspectele prezentate în document până pe data de 28.01.2016. Comentariile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input/Consultations”

***

02.11.2016 

ANUNȚ privind elaborarea de către ESMA 
a instrucțiunilor de raportare - MIFIR

Textul integral al documentului menționat anterior poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA, AICI .

***

21.10.2016

ANUNŢ: În data de 10 octombrie 2016, ESMA a publicat Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind aspecte legate de protecția investitorilor rezultând din MiFID II/MiFIR. Documentul oferă clarificări referitoare la următoarele subiecte: cea mai bună execuție, înregistrarea convorbirilor telefonice și a corespondenței electronice care se referă la ordinele clienților, cerințele existente referitoare la evidențe, furnizarea de consultanță de investiții în mod independent, subscrierea și plasamentul instrumentelor financiare, stimulente.

Documentul integral poate fi regăsit  AICI .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGĂTURI UTILE

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

http://www.esma.europa.eu/page/Markets-Financial-Instruments-Directive-MiFID-II