• Home Integrated regulations issued by the ASF
    REGULAMENT nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

REGULAMENT nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară